Úvod do Nového zákona 2023 2 [A] (9)

02 Apr 10:30 – 12:00

Zdroje
  • Učebna č. 101 - konferenční místnost