Katedra biblických studií

Katedra biblických studií na ETS má za cíl pomoci studentům nalézt vztah k Písmu, naučit se ho studovat a při své službě ho vykládat. Studium Bible je jistě celoživotní záležitost. Cílem studia Bible na ETS je uvést studenty na cestu hlubšího poznávání bohatství biblické zvěsti.

Témata vypsaných absolventských prací katedry najdete zde.

Katedra dále vyvíjí činnost směrem k odborné veřejnosti, zejména v rámci Evangelikálního fóraSdružení evangelikálních teologů.

Poslední odborné příspěvky členů katedry:

Do roku 2011 existovaly na ETS dvě samostatné katedry – Starého zákona a Nového zákona. Katedru Nového zákona vedl až do sloučení obou kateder bývalý ředitel ETS Karel Taschner, Th.D..

Vedoucí katedry

Mgr. Pavel Paluchník, Ph.D.

Zástupce v. k.

Mgr. Viktor Ber, Ph.D.

Členové katedry

David Beňa, lic. theol.
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
Mgr. Peter Cimala, Ph.D., DiS.
Mgr. Bc. Libor Duchek
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Lydie Kucová, B.A., M.Th., Ph.D.
Mgr. Jan Macek
Mgr. Ráchel Slunečková
Ing. Rostislav Staněk, M. A.,DiS.

Předměty katedry