Zkušenosti z kurzů

Ing. Martin Kop, BTh.

Martin je kazatel sboru CB v Třebíči. Absoloval online kurz řečtiny se Zdeňkem Halasem.