Zkušenosti z kurzů

Bc. Marek Hutr

Krátké přednášky vyučujících pro mládež