Mgr. David Symon, Ph.D.

Vystudoval slavistická studia ve specializacích (kroatistika - serbistika na FF UK). Od roku 2002 jezdil ještě během studia chorvatštiny a srbštiny na Univerzitě Karlově do zemí bývalé Jugoslávie na krátkodobé misijní výjezdy. Po studiích spolu se svou chorvatskou manželkou mezi lety 2008 a 2016 dlouhodobě misijně působil v srbské části Bosny a Hercegoviny, kde pracoval s International Fellowship of Evangelical Students. V současné době působí v AC CBH Praha a v Nadačním fondu Nehemia, kde pracuje s českými misionáři. David v roce 2021 získal PhD na Oxford Centre for Mission Studies, jeho výzkum se zabývá identitou českých misionářů v zemích bývalé Jugoslávie. Věří v potenciál české církve pro mezinárodní misii. Na ETS vyučuje od roku 2022.

Média:

Osobní web Davida Symona – ceskamisie.cz
David Symon a Eliška Annadurai: Z Česka až na konec světa (KMS 2022)

Vyučované předměty