Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.

Magisterské vzdělání získal na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru matematika a její aplikace, 2003. Základy teologického vzdělání získal na teologické VOŠ Biblické v Hradci Králové (2006), kde byl mimo jiné jeho učitelem novozákonní řečtiny Mgr. Karel Dřízal. Doktorát v oboru matematiky obhájil v roce 2008. V Českobratrské církvi evangelické slouží jako ordinovaný presbyter.

Na ETS vyučuje od roku 2007.

Vyučované předměty