Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.

Magisterské vzdělání získal v oboru Matematika a její aplikace (2003). Základy teologického vzdělání získal na teologické VOŠ Biblické v Hradci Králové (2006). Doktorát v oboru Matematická analýza získal v roce 2008. Vzdělání v oblasti staré řečtiny si rozšiřoval na Masarykově univerzitě v Brně (2007 až 2012). V Českobratrské církvi evangelické je ordinovaným presbyterem a slouží jako varhaník. Na ETS vyučuje od roku 2007, zaměřuje se na novozákonní řečtinu.

Vyučované předměty