prof. Pavel Hošek, Ph.D.

Místem jeho studia byla nejprve VOŠ misijní a teologická, pak IBTS. Doktorát obhájil na UK Evangelická teologická fakulta v roce 2002: Lewis a hodnota náboženství. V letech 1999-2000 pracoval jako redaktor nakladatelství Návrat domů. Je ordinovaným kazatelem Církve bratrské. Na UK Evangelická teologická fakulta se také habilitoval (2006), téma: Předpoklady mezináboženského dialogu; od roku 2008 vede katedru religionistiky. Roku 2020 byl zvolen prvním viceprezidentem České křesťanské akademie.

Na semináři vyučuje od roku 2001. Od roku 2002 byl vedoucím katedry systematické teologie a od roku 2008 také katedry filozofie a religionistiky. V současné době je zástupcem vedoucího katedry systematické teologie.

Výběr z médií:

Výběr z publikační činnosti:

 • Jonáš. Biblickým textem provází Pavel Hošek. Praha: Biblion, 2023.
 • Ve víru Velkého tance. Duchovní zkušenost přítomná v literárním díle C. S. Lewise. Brno: CDK, 2021.
 • Sloužím Tajnému ohni: duchovní zdroje literární tvorby J.R.R. Tolkiena. Brno: CDK, 2020.
 • Evangelium lesní moudrosti. Duchovní odkaz zakladatele skautingu Ernesta Thompsona Setona. Brno: CDK, 2019.
 • Je to náš příběh: Teologický esej o vlastenectví a křesťanských hodnotách české kultury. Brno: CDK, 2018.
 • Evangelium podle Jaroslava Foglara. Brno: CDK, 2017.
 • Islám jako výzva pro křesťany. Praha: Návrat domů, 2016.
 • Cesta do Středu skutečnosti: směřování k nebeskému cíli duchovní pouti v myšlení a díle C. S. Lewise. Brno: CDK, 2014.
 • V dobrých rukou. Praha: Vyšehrad, 2013. (kniha rozhovorů)
 • Kouzlo vyprávění: proměňující moc příběhu a „křest fantazie“ v pojetí C. S. Lewise. Praha: Návrat domů, 2013.
 • A bohové se vracejí: proměny náboženství v postmoderní době. Jihlava: Mlýn, 2012.
 • Cesta ke kořenům: odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010.
 • Hermeneutické předpoklady teologie náboženství Hanse Kunga, in Hans Kung, teolog na hraně, Dingir, Praha, 2008, str. 31-63.
 • Bohoslužba jako vstup do Boží přítomnosti?, Theologia vitae 2/2008, ISSN 1803-4829.
 • Wilfred Cantwell Smith: vědec a reformátor, in Na cestě k porozumění jinému. Teologie, religionistika a mezináboženský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe, Dingir, Praha, 2008.
 • Na cestě k dialogu. Křesťanská víra v pluralitě náboženství. Praha: Návrat domů, 2005.
 • Towards a public theology of religious pluralism, European Journal of Theology, I. 2005, str. 27-36.
 • C.S. Lewis. Mýtus, imaginace a pravda. Praha: Návrat domů, 2004.

Vyučované předměty

Účast na projektech

 • Vliv reformace na církev a dnešek