prof. Pavel Hošek, Ph.D.

Místem jeho studia byla nejprve VOŠ misijní a teologická, pak IBTS. Doktorát obhájil na UK Evangelická teologická fakulta v roce 2002: Lewis a hodnota náboženství. V letech 1999-2000 pracoval jako redaktor nakladatelství Návrat domů. Je ordinovaným kazatelem Církve bratrské. Na UK Evangelická teologická fakulta se také habilitoval (2006), téma: Předpoklady mezináboženského dialogu; od roku 2008 vede katedru religionistiky.

Na semináři vyučuje od roku 2001. Od roku 2002 je vedoucím katedry Systematické teologie a od roku 2008 také katedry Filozofie a religionistiky.

Výběr z publikační činnosti:

  • A bohové se vracejí: proměny náboženství v postmoderní době. Jihlava: Mlýn, 2012.
  • Cesta ke kořenům : odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010.
  • Hermeneutické předpoklady teologie náboženství Hanse Kunga, in Hans Kung, teolog na hraně, Dingir, Praha, 2008, str. 31-63.
  • Bohoslužba jako vstup do Boží přítomnosti?, Theologia vitae 2/2008, ISSN 1803-4829.
  • Wilfred Cantwell Smith: vědec a reformátor, in Na cestě k porozumění jinému. Teologie, religionistika a mezináboženský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe, Dingir, Praha, 2008.
  • Na cestě k dialogu. Křesťanská víra v pluralitě náboženství. Praha: Návrat domů. 2005.  204 s.
  • Towards a public theology of religious pluralism, European Journal of Theology, I. 2005, str. 27-36.
  • C.S. Lewis. Mýtus, imaginace a pravda. Praha : Návrat domů. 2004. 101 s.

Vyučované předměty

Účast na projektech

  • Vliv reformace na církev a dnešek