Odborná zkouška z filozofie

Po absolvování předmětu Filozofie I-III skládá student odbornou zkoušku.

Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie, Zvon, Praha 1991 Anzenbacher A.: Úvod do filozofie, SPN, Praha 1991 Sokol, J.: Malá filosofie člověka, Vyšehrad, Praha 1998 Weischedel, W.: Zadní schodiště filozofie, Votobia, Olomouc 1992 Kratochvíl Z.: Mýtus, filozofie, věda, Skriptum FF UK, Praha 1996 Petříček, M.: Úvod do současné filozofie, Hermann a synové, Praha 1992 Grenz, S.: Úvod do postmodernismu, Návrat Domů, Praha 1997