Katedra systematické teologie

Na katedře systematické teologie usilujeme a pečujeme o vnitřně i navenek vykazatelné systematicko-teologické a etické křesťanské myšlení, a to jednak v jeho historických a ekumenických souvislostech, jednak v naslouchajícím i diakritickém dialogu s  filosofickým diskursem a s náboženstvími.

Témata závěrečných prací
Okruhy otázek k absolutoriu

Vedoucí katedry

David Beňa, lic. theol.

Zástupce v. k.

prof. Pavel Hošek, Ph.D.

Členové katedry

doc. PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Hábl, PhD.
Mgr. Vít Hlásek, M.Th.
Ing. Martin Kop, BTh.
Bc. David Novák, M.Th.
Mgr. Pavel Paluchník, Ph.D.
Mgr. Štěpánka Paluchníková
Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.
Pavel Plchot
Mgr. Ester Pučálková, Ph.D.
Mgr. Jitka Schlichtsová
PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS.
Ing. Rostislav Staněk, M. A.,DiS.
Mgr. Dana Staňková, DiS.
Mgr. Jan Valeš, Ph.D.
Mgr. Filip Žižka, DiS.

Předměty katedry