Osobnosti dějin dogmatu

Kurz navazuje na předmět Dějiny dogmatu. Formou dílčích sond se zaměřuje na teologický a dogmatický přínos významných osobností dějin křesťanského myšlení. Seminář seznamuje studenty s vybranými okruhy teologického myšlení v podání těchto osobností. Významnou metodou výuky bude práce s pramennou i odbornou literaturou a písemný i mluvený projev, v nichž budou studenti prezentovat výsledky vlastního bádání.

Vede k vlastní kritické orientaci v historickém teologickém myšlení církve a schopnosti reflektovat soudobý dogmatický vývoj.

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení seminární práce či referátů.

  • Cunliffe-Jones, H. (ed.) A History of Christian Doctrine. 2.vyd. Edinburgh: T.&T.Clark,1980.
  • McGrath, Alister E. (ed.) Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení. 1.vyd. Praha: Návrat domů, 2001.
  • Molnár, Amedeo Pohyb teologického myšlení. 1.vyd. Praha : Kalich, 1982.
  • Pöhlmann, Horst Georg Kompendium evangelické dogmatiky. 1.vyd. Jihlava : Mlýn, 2002.
  • Schaff, P. The Creeds of Christendom. 3Vol. Grand Rapids : Baker Book House, 1998.