Zahraniční misie

Roční kurz Zahraniční misie plánujeme otevřít v září 2022. Podmínkou otevření kurzu je stanovený minimální počet zájemců o kurz.

Předpokládáme, že předměty tohoto kurzu se od školního roku 2023/24 stanou součástí také akreditovaného studia VOŠ. Studenti VOŠ si předměty budou moci zvolit v rámci volitelných předmětů. Pokud by si kurz zapsali již ve školním roce 2022/23, předměty bude možné zpětně uznat poté, co budou akreditovány.

Aktuální informace, jakmile budou dostupné, naleznete na této stránce a také na Facebooku ETS.

Vize kurzu

V minulosti z naší země vyšla řada misionářů. Historie staré Jednoty bratrské, která během let vyslala na zahraniční misii desítky misionářů patří k dědictví naší země, na kterou chceme navázat. Misionáři z naší země vychází i dnes. Chceme jim pomoci lépe se připravit na tuto specifickou formu služby.

Komu je kurz určen?

Kurz je určen všem zájemcům o toto specifické téma služby. Ať už plánují konkrétní budoucí místo své služby, nebo o tomto povolání teprve uvažují a rádi by této službě lépe porozuměli. Kurz se věnuje nejen samotné osobě misionáře, ale také důležité otázce domácího zázemí a roli vysílajícího sboru či organizace před odjezdem, během misie a po návratu misionáře zpět do vlasti.

Počet účastníků

Stavíme na individuálním přístupu. Kurz otevíráme pro alespoň 5 účastníků.

Informace ke kurzu Zahraniční misie, šk. rok 2022-23

Roční kurz tvoří…

Kurz proběhne v prostorách ETS, Stoliňská 41a, Praha 9…

Mimopražským účastníkům nabízíme možnost noclehu v ETS.

Termíny kurzu

Podzim 2022:

Jaro 2022:

Rozpis vyučovacích hodin o sobotách:

  • 08:30 – 10:00
  • 10:20 – 11:50
  • 12:30 – 14:00
  • 14:20 – 15:50
Předměty a vyučující v zimním období

(6x90 minut + domácí příprava):

Předměty a vyučující v letním období:

Anotace všech předmětů jsou uvedeny níže.

Kurzovné

Kurzovné za celý roční kurz je stanoveno na x.xxx Kč a je splatné s podáním přihlášky, nejpozději do konce srpna 2022. Po dohodě s ekonomkou ETS Ing. Evou Jaklovou (ekonom@etspraha.cz) lze kurzovné rozložit do dvou splátek. První část, x.xxx Kč je splatná do konce srpna 2022 a druhá část do konce ledna 2023.

Bankovní účet pro úhradu kurzovného je 2001685098 / 2010 Fio banka, a.s. Jako variabilní symbol uveďte datum narození ve formátu DDMMRRRR a do poznámky uveďte účel platby: Zahraniční misie 2022-23, Vaše jméno a příjmení.

Přihlášky

Vyplněním přihlášky na kurz a zaplacením kurzovného, viz výše.

Pro kvalitnější přípravu kurzu nám pomůže, když nám ve formuláři zodpovíte doplňující otázky. #### Tým vyučujících kurzu ve šk. roce 2022-23

Kontakty

Anotace předmětů

Níže představujeme soupis předmětů a jejich anotací.

Základy zahraniční misie

Anotace

Cíl

Realizace

Místní kultura

Anotace

Cíl

Realizace


Garant kurzu

Mgr. David Symon, BA