Zahraniční misie

Vize kurzu

Z naší země i dnes vycházejí misionáři, kteří navazují na misijní historii staré Jednoty Bratrské. Ta v minulosti z vyslala na zahraniční misii desítky lidí. Na toto duchovní dědictví naší země navazujeme a chceme pomoci dnešním misionářům se lépe připravit na tuto specifickou formu služby.

Komu je kurz určen?

Kurz je určen zájemcům o misii, kteří:

 • uvažují o povolání misionáře a rádi by této službě rádi porozuměli
 • jsou povoláni a plánují konkrétní místo své služby

Kurz se věnuje:

 • osobě misionáře
 • otázkám domácího zázemí a roli vysílajícího sboru
 • organizaci před odjezdem, během misie a po návratu do vlasti

Informace ke kurzu ve školním roce 2022-23

Roční kurz Zahraniční misie zahajujeme 24. září 2022. Minimální počet pro otevření kurzu je osm zájemců.

Roční kurz tvoří deset sobotních setkání v prostorách ETS. V zájmu zvýšení dostupnosti proběhne:

 • šest setkání prezenčně
 • čtyři setkání on-line

Předpokládáme, že předměty tohoto kurzu se do budoucna stanou také součástí akreditovaného studia VOŠ v rámci volitelných předmětů. Pokud by si zájemci kurz zapsali již ve školním roce 2022/23, předměty jim bude možné zpětně uznat poté, co budou akreditovány.

Mimopražským účastníkům nabízíme možnost noclehu v ETS.

Aktuální informace naleznete na této stránce a také na Facebooku ETS.

Termíny kurzu ve šk. roce 2022/23 (prezenčně nebo on-line):
24.9. 22.10. 12.11. 3.12. 14.1. 11.2. 4.3. 1.4. 22.4. 13.5.
Prez. Online Prez. Online Prez. Prez. Online Prez. Online Prez.
Rozpis vyučovacích hodin o sobotách
 • 08:30 – 10:00
 • 10:20 – 11:50
 • 12:30 – 14:00
 • 14:20 – 15:50
Předměty a vyučující

Anotace předmětů vyučovaných na kurzu najdete níže.

Hlavními vyučujícími kurzu jsou učitelé ETS:

Do výuky se zapojí také domácí i zahraniční hosté se zkušenostmi z misie.

Jak se přihlásit?

1) Vyplnit přihlášku

Přihlašuje se vyplněním on-line formuláře.

2) Odeslat osobní doplňující informace

Abychom obsah kurzu co nejlépe přizpůsobili potřebám účastníků, prosíme zájemce o kurz, aby poslali pořadatelům na mail david.symon@etspraha.cz odpovědi na tři doplňující otázky. Každá odpověď v rozsahu max. 100 slov.

1) Vaše zkušenost s obrácením
Popište prosím vaši osobní zkušenost obrácení se k Bohu.

2) Osobní zkušenosti v oblasti misie
Popište prosím vaše dosavadní zkušenosti v oblasti misie.

3) Očekávání od kurzu
Stručně popište, proč se chcete zúčastnit kurzu Zahraniční misie na ETS?

3) Uhradit kurzovné

Kurzovné za celý roční kurz je stanoveno na 6.000 Kč. Je třeba jej uhradit v okamžiku podání přihlášky, nejpozději do 15. září 2022. Po dohodě s ekonomkou ETS Ing. Evou Jaklovou (ekonom@etspraha.cz) lze kurzovné rozložit do dvou splátek.

Bankovní účet pro úhradu kurzovného je 2001685098 / 2010 Fio banka, a.s. Jako variabilní symbol uveďte datum narození ve formátu DDMMRRRR a do poznámky uveďte účel platby: Kurz Zahraniční misie 2022-23, Vaše jméno a příjmení.

Anotace předmětů

Kurz tvoří celkem pět předmětů.

Biblické základy misie

vyučující: Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

V tomto úvodním předmětu se studenti do hloubky seznámí s tím, že Bůh je misijním Bohem a o jeho touze, aby ho národy chválily. Budeme studovat pasáže Starého Zákona, zaměříme se na Ježíšovu misii, na Skutky apoštolské a na misii na základě Pavlových epištol.

Kulturní antropologie

vyučující: Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Abychom porozuměli, co práce v jiných kulturách obnáší, je potřeba seznámit se se základy antropologie. Studenty čekají témata jako etnografie, úvod do symbolické antropologie, sociologie vědění, vztah kultury a lingvistiky, rodina a rituál. Podíváme se i na světová náboženství v pohledu kulturní antropologie.

Misiologie

vyučující: Mgr. David Symon, Ph.D.

Tento předmět se věnuje teologii misie, úloze misionáře v rámci mezikulturní misie, kulturnímu šoku, základům interkulturální psychologie a záležitostem ohledně kontextualizace misionáře v jiné kultuře. Zaměříme se na současné trendy a praktickou stránku mezikulturní misijní práce ve 21. století. Probereme různé druhy misijní práce, misijní strategii, čím misionář prochází a péči o misionáře.

Misijní témata

vyučující: Mgr. David Symon, Ph.D.

Zde budou mít účastníci kurzu pokaždé možnost seznámit se s jiným hostem – českým misionářem, který nám pomůže získat hlubší znalosti jednotlivých misijních témat, podepřených praxí. Budeme se učit, jak rozpoznat Boží povolání do mezinárodní misie, jak probíhá praktická příprava misionáře na různých úrovních, jak je to s bezpečností v rizikových regionech, jak se překládá Bible, co je to Tentmaking a BaM (Business as Mission). Podíváme se na specifika misie mezi muslimy, uprchlíky, cizinci, hinduisty, buddhisty, nominálními křesťany. Bude prostor pro případové studie českých a jiných (afrických a asijských) kultur.

Reflexe vlastní misijní práce

Samostatná práce studentů pod vedením obou vyučujících.

Jedná se o nevyučovaný předmět, který je založen na potřebách jednotlivých studentů. Studenti budou moci evaluovat vlastní zkušenosti s misií, ať už sami, pod vedením mentora nebo ve skupině. S pomocí zadaných aktivit dostane každý prostor utvořit si ucelenější obrázek o vlastní, ať už již probíhající či případné budoucí misijní práci.


Garant kurzu

Mgr. David Symon, Ph.D.
Katedra praktické teologie