Blackbridge

Blackbridge je jeden rok denního studia libovolného studijního oboru na ETS. Program tvoří ucelný blok, studuje se spolu se studenty VOŠ. Po roce lze pokračovat ve 2. ročníku denní nebo kombinovanou formou, nebo odejít studovat na jinou školu.

  • investuj jeden školní rok do přípravy na službu (získáváš zákonný statut studenta)
  • rok navíc je příležitost lépe si ujasnit, co dál po střední
  • budeš studovat v partě věřících studentů z různých církví
  • na ETS můžeš pokračovat, pokud budeš chtít
  • osvojíš si studijní návyky potřebné pro další (i jiné) studium.

Blackbridge můžeš zažít! Přiď se podívat do denní výuky, nebo s námi jeď na studijní soustředění denního studia. Termíny soustředění v daném školním roce najdeš v aktuálním Průvodci studiem ETS - Vademecu na stránce soubory ke stažení.

Program bude podobný těm, které proběhly v minulých letech, např: Soustředění denních studentů a zájemců o studium Blackbridge.

Jak se na Blackbridge prohloubí můj duchovní život?

Výuka dává řadu podnětů a vytváří prostor pro inspirativní rozhovory s vyučujícími i mezi studenty. Vytváří prostor pro formulaci vlastních názorů. Duchovním cvičením a praktickému životu křesťana se věnuje předmět Praxis pietatis 1. Navíc máš možnost osobních konzultací s ročníkovým učitelem.

Jak mi Blackbridge pomůže v přípravě na další (jiné) studium?

Rok na ETS tě dobře připraví na studium humanitních oborů. Předmět Úvod do studia 1-2 i vyučující ostatních předmětů rozvíjí důležité dovednosti práce s odbornou literaturou a psaní odborných textů, což většina středních škol neučí. Osvojíš si i obecné dovednosti jako např. důraz na průběžné studium a samostatnost.
Jazyky se hodí na všech školách. Rodilý mluvčí ti v předmětu Angličtina 1 rozšíří komunikační dovednosti a odbornou slovní zásobu.

Jaké předměty si můžu vybrat?

Nabízíme řadu volitelných předmětů, například:

Přihlášky, přijímací řízení, školné?
Přihláška a přijímací řízení programu Blackbridge jsou stejné jako běžné přijímací řízení na VOŠ. Přihlásit se je možné ještě i v průběhu září.
Školné programu Blackbridge je stanoveno ve stejné výši jako denní studium VOŠ.

I při studiu Blackbridge je třeba zvolit si jeden ze Studijních oborů

  • Teologická a pastorační činnost – aplikovaná teologie
  • Teologická a pastorační činnost – biblická teologie
  • Teologická a pastorační činnost – pastorační zaměření
  • Pastorační a sociální práce

Ubytování, stravování, dotazy

Pro omezený počet denních studentů nabízíme ubytování v budově školy, viz Přihláška ke studiu.

Učebny jsou vybaveny kuchyňským koutem, který umožňuje jídlo uvařit nebo ohřát jídlo již připravené. Studenti se také mohou stravovat v jídelně LRS, o.p.s., které je součástí komunitního centra Chvaly.

Dotazy ohledně studia, přijímacího řízení, studijních programů nebo přihlášky zodpoví studijní asistentka: Mgr. Anna Pavlíčková Wilińska, email: studijni@etspraha.cz , tel: 281 927 133, mobil: 731 425 358.

Dotazy týkající se chodu školy, ubytovny nebo školného zodpoví vedoucí kanceláře školy: Ing. Eva Jaklová, e-mail: info@etspraha.cz , tel: 281 921 734, mobil: 731 425 357.