Osoba :: Mgr. David Javornický, Th.D.

Profil

Theologické vzdělání získal na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v letech 1979-84. Poté sloužil jako ordinovaný kazatel Církve bratrské. Doktorát ve starozákonní teologii obhájil v roce 2003 při UK Evangelická teologická fakulta: Etické typy v etice knihy Přísloví.

Na ETS pracoval od roku 1994 jako učitel a vedoucí katedry Starého zákona. Svým učitelským i organizačním obdarováním významně přispěl k rozvoji semináře.  V letech 1996-98 byl ředitelem školy.

Publikační činnost:

  • Formování charakteru podle knihy Přísloví. Zborník KETM PF-UMB. B.Bystrica 2006.
  • The Bible unearthed. Communio viatorum r. 45, č. 3 (2003), s. 259-263
  • Moudrost a stvoření. Recenze na: Leo G. Perdue. Wisdom and creation: the theology of wisdom literature. Teologická reflexe 1211-1872 1 (2001), s. 76-82
  • Kánon Starého zákona. Evangelikální fórum. Sdružení evangelikálních teologů. 1999.

Vyučované předměty

Calendar Kalendář

Úvod do Starého zákona 1 ZO 2006/2007 :: denní
ZO 1997/1998 :: denní
Teologie Starého zákona LO 2006/2007 :: denní
LO 1997/1998 :: denní
Exegeze Starého zákona 1 ZO 2006/2007 :: dálková
ZO 2006/2007 :: denní
ZO 1997/1998 :: denní
Úvod do studia 1 ZO 1998/1999 :: denní
Tělesná výchova ZO 2002/2003 :: denní
Exegeze Starého zákona 2 LO 2006/2007 :: dálková
LO 2006/2007 :: denní
LO 1997/1998 :: denní
Úvod do Starého zákona 2 LO 2006/2007 :: denní
ZO 1997/1998 :: denní
Úvod do Starého zákona 3 ZO 2006/2007 :: denní
Teologie Starého zákona 2 ZO 2006/2007 :: denní
LO 1997/1998 :: denní
Profil služebníka ZO 1997/1998 :: denní
Vnitřní řád LO 2003/2004 :: denní
LO 1998/1999 :: denní
LO 1994/1995 :: denní
Úvod do studia teologie ZO 1997/1998 :: denní

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184