Roční biblická škola ETS 2. ročník od září 2024 v Brně

2024-04-14

Poslání roční biblické školy

 • BŠ je otevřena všem zájemcům bez ohledu na denominační příslušnost
 • vychází z předmětů ETS, přizpůsobené potřebám starších sborů, ved. mládeží a pod.
 • cílem je hlubší seznámení se s Biblí, vedení lidí, základy pastorace, evangelizace a učednictví
 • druhý ročník klade důraz na výklad Starého zákona
 • student volí náročnost svého studia – forma Kredit / Audit, viz níže
 • školu tvoří deset sobotních setkání, viz rozpis termínů a témat níže
 • přihláška

Termín a čas

 • Zimní období: 21. září; 19. října; 16. listopadu; 14. prosince a 18. ledna;
 • Letní období: 15. února; 15. března; 12. dubna; 10. května a 14. června

Sobotní setkání tvoří čtyři výukové bloky po 90 min:

 • Dopoledne: 9:00-10:30; 10:50-12:20
 • Odpoledne: 13:40-15:10; 15:30-17:00

Pozn.: Čas na oběd 12:20-13:40 počítá s návštěvou restaurace, případně s obědem z vlastních zdrojů na místě.

Místo setkání

Roční biblická škola proběhne ve sboru Apoštolské církve, Životského 10, Brno.

Vzdálenost z hlavního nádraží je podobná jako do CB Kounicova. Buď dvě stanice tramvají, nebo cca 2 km, tj. necelých 30 minut pěšky.

Děkujeme CB Kounicova za poskytnutí prostor pro první ročník BŠ a přejeme zdařilý průběh rekonstrukce modlitebny!

Témata jednotlivých setkání

Druhý ročník BŠ volně navazuje na první ročník s jedinou výjimkou. Předmět “Pastorační dovednosti 2023 2” navazuje na Pastorační dovednosti 1 a je určen jen studentům, kteří pokračují. Pro nové zájemce znovu otevíráme Pastorační dovednosti 1, na tyto hodiny budou studenti rozděleni do dvou skupin.

Skutečnost uveďte prosím v přihlášce.

Datum   Předmět Učitel
21. září Dopoledne: Misijní styl života a evangelizace Petr Dvořáček
  Odpoledne: Biblická interpretace 2 2023 David Beňa, lic. theol.
19. října Dopol. Skupina A Pastorační dovednosti 1 Mgr. Štěpánka Paluchníková
  Dopol. Skupina B Pastorační dovednosti 2023 2 Mgr. Dana Staňková, DiS.
  Odpoledne: Úvod do Starého zákona 2023 1 Ing. Rostislav Staněk, M. A.,DiS.
16. listopadu Celý den: koncepční myšlení a leadership Bc. David Novák, M.Th.
14. prosince Dopol. Skupina A Pastorační dovednosti 1 Mgr. Štěpánka Paluchníková
  Dopol. Skupina B Pastorační dovednosti 2023 2 Mgr. Dana Staňková, DiS.
  Odpoledne: Úvod do Starého zákona 2023 1 Ing. Rostislav Staněk, M. A.,DiS.
18. ledna Dopoledne: Etické otázky současnosti PhDr., Ing. Tibor Máhrik, PhD.
  Odpoledne: Manželství a výchova dětí PhDr., Ing. Tibor Máhrik, PhD.
15. února Dopol. Skupina A Pastorační dovednosti 1 Mgr. Štěpánka Paluchníková
  Dopol. Skupina B Pastorační dovednosti 2023 2 Mgr. Dana Staňková, DiS.
  Odpoledne: Úvod do Starého zákona 2023 1 Ing. Rostislav Staněk, M. A.,DiS.
15. března Celý den: Duchovní dary a služba Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
12. dubna Dopol. Skupina A Pastorační dovednosti 1 Mgr. Štěpánka Paluchníková
  Dopol. Skupina B Pastorační dovednosti 2023 2 Mgr. Dana Staňková, DiS.
  Odpoledne: Úvod do Starého zákona 2023 1 Ing. Rostislav Staněk, M. A.,DiS.
10. května Celý den: Biblická interpretace 2 2023 David Beňa, lic. theol.
14. června Dopol. Skupina A Pastorační dovednosti 1 Mgr. Štěpánka Paluchníková
  Dopol. Skupina B Pastorační dovednosti 2023 2 Mgr. Dana Staňková, DiS.
  Odpoledne: Úvod do Starého zákona 2023 1 Ing. Rostislav Staněk, M. A.,DiS.

Přihláška, účastnický poplatek

 • Kvůli skupinové práci je v Pastoračních dovednostech 1 kapacita omezena na 15 účastníků.
 • Ve školním roce 2025/26 již BŠ v Brně nebude pokračovat.

Zájemci o účast v Roční biblické škole se přihlašují vyplněním on-line přihlášky.

Přihláška se stává závaznou dnem připsání účastnického poplatku na účet Vzdělávacího institutu ETS. Pořadí přihlášených je dáno pořadím došlých plateb, nikoliv datem vyplnění on-line přihlášky.

Výše účastnického poplatku:

Účastnický poplatek za roční školu je 5.900 Kč.

Číslo účtu: 2001685098 / 2010 (běžný účet CZK)
Variabilní s.: datum narození ve tvaru RRMMDD
Do zprávy pro příjemce napište své jméno, příjmení a text “BŠ Brno 2024/25”.

Vedoucí sborů mohou zvážit, zda by finančně podpořili studenty BŠ, kteří jsou již aktivně zapojeni do služby.

Uzávěrka přihlášek je v neděli 15. září.

Storno podmínky

 • Do 31. července je možné se odhlásit. Účastnický poplatek bude vrácen v plné výši.

 • Od 1. srpna již není možné se odhlásit, účastnický poplatek se nevrací. Je možné poslat za sebe náhradníka. Odhlašovaný změnu a jméno nového účastníka oznámí pořadatelům uvedeným níže emailem, náhradník vyplní přihlašovací formulář a do poznámky uvede, za koho se přihlašuje.

 • Dojde-li k neuskutečnění biblické školy ze strany ETS, účastnický poplatek se vrací v plné výši.

Kontakt na pořadatele

V případě jakýchkoliv dotazů, příp. změn v přihláškách kontaktujte pořadatele:

ETS – Miloš Poborský: milos.poborsky@etspraha.cz (administrativa kurzu, přihlášky)
JM seniorát CB – Petr Dvořáček: petr.dvoracek@cb.cz (programová část)

Kredit / Audit

Předměty splněné formou studia Kredit lze uznat při studiu ETS–VOŠ:

 • Předměty ve výše uvedené tabulce, které mají link na stránku předmětu, je možné studovat formou “Kredit”.

 • Při studiu formou Audit (náslech) se student účastní výuky, ale není vázán žádnými dalšími povinnostmi, tj. např. nemusí odevzdávat domácí úkoly.

 • Kredit znamená, že student splní požadavky učitele na uzavření předmětu jako při studiu ETS–VOŠ. V případě, že biblická škola nepokryje celou šíři látky probírané během standardní výuky ve VOŠ, může učitel zadat úkoly nad rámec výuky v biblické škole. Takto získaný kredit lze uznat (zpětně až 10 let) do studia ETS–VOŠ, nebo do studia programu Sborový pracovník.

Více viz fotogalerie pod článkem