Dobové pozadí Nového zákona [A] (1)

22 Jan 08:30 – 10:00

Zdroje
  • Učebna č. 101 - konferenční místnost