Dobové pozadí Nového zákona [A] (10)

30 Nov 10:30 – 12:00

Zdroje
  • Učebna č. 203 - počítačová