Katedra obecných předmětů

Jak sám název katedry napovídá, katedra obecných předmětů na ETS sdružuje a rozvíjí výuku obecných předmětů, které nelze zařadit do gesce odborných kateder. Školský zákon akreditovaným vyšším odborným školám jejich výuku předepisuje v zákonem stanoveném rozsahu.

Katedra obecných předmětů témata absolventských prací nevypisuje.

Vedoucí katedry

Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Zástupce v. k.

Mgr. Viktor Ber, Ph.D.

Členové katedry

David Beňa, lic. theol.
PhDr. Pavla Cimlerová
ThDr. Pavel Černý, Th.D.
Mgr. Bc. Libor Duchek
Bc. Jan Halámka
Mgr. Tereza Halasová, Ph.D.
Jarrod Oliver Harmaning, M. A. T.
Mgr. Monika Havlíčková
Mgr. Marek Macák
Mgr. Ester Miffková
Curt Mobley
Bc. David Novák, M.Th.
Mgr. Štěpánka Paluchníková
Ing. Miloš Poborský
Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D.
PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS.
Mgr. Dana Staňková, DiS.
Mgr. Jan Valeš, Ph.D.
Mgr. Michaela Veselá

Předměty katedry