Marshall Brown, PhD

Do Československa přišel se zkušenostmi z pracovního a misijního působení v Sovětském svazu jako misionář v cervnu 1989. Doktorát ze systematické teologie obhájil při univerzitě Burnel v roce 2007 na téma: The Trinity as the Center in John Owen’s Theology. V současnosti se věnuje církevní práci v Čelákovicích. V letech 1997 - 1999 přednášel starozákonní a novozákonní teologii na Ostravské univerzitě. Je jedním ze zakladatelů SET - Sdružení evangelikálních teologů v roce 1998.

Na ETS učí již od roku 1999, kdy byl pozván k vedení dálkového studia. Tuto důležitou roli zastával do roku 2008.

Publikační činnost:

  • Autorita Písma a dílo Ducha ve spisech Johna Owena. Evangelikální Fórum, Vol. 1, 1999.
  • Jan Blahoslav: Sixteenth-Century Moravian Reformer Banner of Truth, Jan 2009, Issue 544.
  • Solus Christus: Stačí nám Kristus? Theologia vitae, 1/2009.
  • Připravovaná kniha: Jan Blahoslav. Praha: Návrat domů.

Vyučované předměty

Účast na projektech

  • Vliv reformace na církev a dnešek