Historie ETS

Jak to vše začalo?

Předchůdcem ETS byl Biblický ústav v Kutné Hoře založený v roce 1947. Ten poskytoval zájemcům studium teologie a připravoval je prakticky na povolání kazatele. Ústav zde byl pro všechny zájemce z řad křesťanů bez ohledu na příslušnost ke konkrétní církvi, navíc přijímal studenty ze Slovenska, Polska i dalších slovanských zemí. Komunisté tuto unikátní školu zrušili v roce 1950, kdy si stát v novém zákoně o církvích přisvojil výhradní právo vzdělávat budoucí duchovní.

Co se stalo po listopadu 1989?

Krátce po revoluci (1. září 1990) vznikl Teologický seminář Církve bratrské (TSCB). Ten měl připravovat kazatele a další pracovníky v církvích v pětiletém dálkovém studiu. Nicméně už za necelý rok (1. srpna 1991) zařadilo Ministerstvo školství seminář do sítě škol v ČR, a tak vzniklo státem uznané čtyřleté denní studium.

Jak se tehdy učilo?

Velkým problémem byl po revoluci nedostatek učebnic. Na trhu chyběla česká teologická literatura a vhodné vzdělávací pomůcky. Škola bojovala i s nedostatkem prostor vhodných pro výuku. Teprve za tři roky mohl nastoupit první učitel na plný úvazek.

Prvním základem pro výuku dálkového studia se staly kurzy Bible Education by Extension (BEE), převzaté od misijní organizace Entrust. Ta působila prostřednictvím vzdělávání na území České republiky již za dob totality. Hlavním spolupracovníkem a vedoucím dálkového studia byl Marshall Brown, PhD.

Otevřela CB školu i jiným církvím?

Seminář od počátku přijímal uchazeče ze všech evangelikálních denominací. Proto se zřizovatel rozhodl jej k 1. září 1993 přejmenovat na Evangelikální teologický seminář (ETS).

Jaké je postavení semináře dnes?

V roce 1996 se seminář stal Vyšší odbornou školou s teologickým a pastoračním zaměřením (ETS-VOŠT). V září 2006 byla škola zařazena do školského rejstříku jako školská právnická osoba Evangelikální teologický seminář – Vyšší odborná škola teologická a sociální (ETS-VOŠTS). Od roku 2006 ETS nabízí ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze vysokoškolské studium v oboru pastorační a sociální práce. Škola je také členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která sdružuje školy poskytující vysoce kvalitní vzdělání v tomto oboru.

Kdo stál v čele školy?

  • 1990 – 1996: Miloslav Jech
  • 1996 – 1998: Mgr. David Javornický, Th.D.
  • 1998 – 2000: Karel Taschner, Th.D.
  • 2000 – 2001: ThDr. Pavel Černý, Th.D. (po dobu studijního pobytu K. Taschnera v USA)
  • 2001 – 2007: Karel Taschner, Th.D.
  • 2007 – 2017: Jan Valeš, Th.D.
  • od roku 2017: Ing. Miloš Poborský

Kde všude se učilo?

Na začátku se vyučovalo v pronajatých prostorách sboru Církve bratrské v Praze 1. Jak se seminář vyvíjel, narazil zde na malý počet učeben pro studenty, chyběly místnosti pro učitele i administrativní pracovníky. Nebylo možné zde umístit knihovnu, ke studiu tolik důležitou, a v neposlední řadě bylo potřeba začít některé studenty ubytovávat. Vedení semináře se tak rozhodlo pro stavbu vlastní budovy o čtyřech podlažích, ve kterých využívá od září 1999 celkem 954 metrů čtverečních plochy. Budova je součástí komunitního centra Chvaly v Praze 9 – Horní Počernice.