Osoba :: doc. PhDr. Jan Hábl, PhD.

Profil

Manžel, otec, pedagog, komeniolog a bratrský farář. Po studiích filozo­fie výchovy při University of Wales působil na Univerzitě v Hradci Králové. V současné době přednáší v oborech na rozhraní pedagogiky, antropologie, etiky a historie vzdělá­vání na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

K jeho publikacím patří monografie:

  • Učit (se) příběhem. Komenského Labyrint a didaktický potenciál narativní alegorie (Host 2013)
  • Ultimate Hu­man Goals in Comenius and Modern Pedagogy (Gaudeamus 2011)
  • Lekce z lidskosti v životě a díle Jana Amose Komenského (Návrat 2011)

Je též autorem mnoha drobnějších studií, například:

  • Teaching Essentials through Parables (2007)
  • Etika výchovná a nevý­chovná, Otázky pedagogické prevence sociálně nežádoucích jevů (2010)
  • Vzdělání mravné a nemravné, Vztah poznání a ctnosti v Komenského pedagogice (2011)

Na ETS vyučoval v letech 2005 až 2008 a opět v akademickém roce 2014/2015.

Vyučované předměty

Calendar Kalendář

Systematická teologie 1 ZO 2007/2008 :: dálková
ZO 2006/2007 :: denní
Křesťanská etika 1 LO 2015/2016 :: ---
ZO 2015/2016 :: denní
ZO 2014/2015 :: denní
Křesťanská etika 2 LO 2015/2016 :: denní
LO 2014/2015 :: denní
Systematická teologie 2 LO 2007/2008 :: dálková
LO 2006/2007 :: denní
Apologetika LO 2006/2007 :: ---
LO 2004/2005 :: denní
Křesťanské prameny pedagogiky LO 2016/2017 :: denní
Základy křesťanské etiky ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2017/2018 :: denní
ZO 2016/2017 :: denní
Témata křesťanské etiky LO 2021/2022 :: dálková
LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184