Osoba :: Marshall Brown, PhD

Brownmarshall_etk08

Profil

Do Československa přišel se zkušenostmi z pracovního a misijního působení v Sovětském svazu jako misionář v cervnu 1989. Doktorát ze systematické teologie obhájil při univerzitě Burnel v roce 2007 na téma: The Trinity as the Center in John Owen’s Theology. V současnosti se věnuje církevní práci v Čelákovicích. V letech 1997 - 1999 přednášel starozákonní a novozákonní teologii na Ostravské univerzitě. Je jedním ze zakladatelů SET - Sdružení evangelikálních teologů v roce 1998.

Na ETS učí již od roku 1999, kdy byl pozván k vedení dálkového studia. Tuto důležitou roli zastával do roku 2008.

Publikační činnost:

  • Autorita Písma a dílo Ducha ve spisech Johna Owena. Evangelikální Fórum, Vol. 1, 1999.
  • Jan Blahoslav: Sixteenth-Century Moravian Reformer Banner of Truth, Jan 2009, Issue 544.
  • Solus Christus: Stačí nám Kristus? Theologia vitae, 1/2009.
  • Připravovaná kniha: Jan Blahoslav. Praha: Návrat domů.

Vyučované předměty

Calendar Kalendář

Úvod do Starého zákona 1 ZO 2005/2006 :: dálková
Úvod do Nového zákona 1 ZO 2001/2002 :: dálková
Dobové pozadí Nového zákona ZO 2001/2002 :: dálková
Exegeze Nového zákona 1 ZO 2001/2002 :: dálková
Systematická teologie 1 ZO 2010/2011 :: denní
LO 2007/2008 :: dálková
ZO 2001/2002 :: dálková
Křesťanská etika 1 LO 2001/2002 :: dálková
Seminář k absolventské práci ZO 2005/2006 :: dálková
Exegeze Nového zákona 2 LO 2001/2002 :: dálková
Křesťanská etika 2 LO 2005/2006 :: dálková
LO 2001/2002 :: dálková
Systematická teologie 2 LO 2010/2011 :: denní
ZO 2007/2008 :: dálková
LO 2001/2002 :: dálková
Systematická teologie 3 LO 2007/2008 :: dálková
Teologie Nového zákona LO 2001/2002 :: dálková

Účast na projektech

Vliv reformace na církev a dnešek

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184