prof. PhDr. Jan Hábl, PhD.

Manžel, otec, pedagog, komeniolog. Po studiích filozofie výchovy při University of Wales působil jako učitel na ZŠ a bratrský farář. Věnoval se také komeniologickému výzkumu v Komenského institutu v Praze.

Přednáší pro studenty i pro veřejnost v oborech na rozhraní antropologie, etiky, historie a filozofie výchovy a vzdělávání zejména na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Stojí autorsky za projektem Komenský 2020. Působí též v Centru rozvoje charakteru.

Na ETS vyučuje od roku 2004 a souvisle od roku 2014.

Výběr z publikací

  • Učit (se) příběhem. Komenského Labyrint a didaktický potenciál narativní alegorie (Host 2013)
  • Ultimate Human Goals in Comenius and Modern Pedagogy (Gaudeamus 2011)
  • Lekce z lidskosti v životě a díle Jana Amose Komenského (Návrat 2011)
  • Labyrint upgrade: Jinotajný román (nejen) pro děti (Návrat 2015)
  • Aby člověk neupadal v nečlověka (Pavel Mervart 2015)
  • I když se nikdo nedívá, fundamentální otázky etického vychovatelství (Pavel Mervart 2016)
  • On being human(e) (Wipf&Stock 2017)
  • Lidskost není docela ztracena. Stručný výklad Komenského Porady o nápravě věcí lidských (Pavel Mervart 2019)
  • Utopismus, nebo realismus Komenského projektu nápravy věcí lidských? (Pavel Mervart 2020)
  • Na charakteru záleží: Problém učitelnosti dobra (Pavel Mervart 2021)

Média

Vyučované předměty