doc. PhDr. Jan Hábl, PhD.

Manžel, otec, pedagog, komeniolog a bratrský farář. Po studiích filozo­fie výchovy při University of Wales působil na Univerzitě v Hradci Králové. V současné době přednáší v oborech na rozhraní pedagogiky, antropologie, etiky a historie vzdělá­vání na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

K jeho publikacím patří monografie:

  • Učit (se) příběhem. Komenského Labyrint a didaktický potenciál narativní alegorie (Host 2013)
  • Ultimate Hu­man Goals in Comenius and Modern Pedagogy (Gaudeamus 2011)
  • Lekce z lidskosti v životě a díle Jana Amose Komenského (Návrat 2011)

Je též autorem mnoha drobnějších studií, například:

  • Teaching Essentials through Parables (2007)
  • Etika výchovná a nevý­chovná, Otázky pedagogické prevence sociálně nežádoucích jevů (2010)
  • Vzdělání mravné a nemravné, Vztah poznání a ctnosti v Komenského pedagogice (2011)

Na ETS vyučoval v letech 2005 až 2008 a opět v akademickém roce 2014/2015.

Vyučované předměty