PhDr. Soňa Třísková

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na UK v Praze a pracuje již řadu let jako psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně. V minulosti pracovala také v odboru rodinné politiky na MPSV.

Zároveň absolvovala dlouhodobý terapeutický výcvik v Systemické a narativní terapii u PhDr. Vratislava Strnada a již několik let pracuje jako terapeut (individuální i párová terapie s klienty) v rámci projektu Pastorační a psychologické poradny ETS a také v rámci Křesťanského terapeutického centra v Praze.

Má za sebou různé další výcviky a kurzy z oblasti krizové intervence, terapie a doprovázení klientů.

Na ETS vyučuje od roku 2001 některé předměty z katedry psychologie – Sociální psychologii, Krizovou intervenci, Základy psychoterapie.

Je vdaná, má 2 děti, je členkou CB.

Vyučované předměty

Účast na projektech

  • Pastorační a psychologická poradna