Vedení školy, kontakty, užitečné informace

Jméno kontakt
Ing. Miloš Poborský, ředitel školy, zástupce pro rozvoj ETS a komunikaci s veřejností +420 281 927 136, +420 724 435 303,
Ing. Eva Jaklová, zástupce ředitele pro věci ekonomické a vedoucí kanceláře školy +420 281 921 734, +420 731 425 357 CTS CB,
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D., zástupce ředitele pro věci pedagogické +420 281 927 133,
Mgr., Bc., Libor Duchek, asistent ředitele pro administrativu +420 281 927 133,
Klára Lily Božovská, studijní oddělení +420 281 927 133, +420 731 425 358 CTS CB,
Mgr., Bc., Libor Duchek, redaktor Dynamis - Informační bulletin ETS, ke stažení zde
Bc. Lidija Procházková, DiS., knihovnice v knihovně ETS +420 281 927 137, +420 731 425 357 CTS CB,
Mgr. Dana Staňková, DiS., pracovnice poradny
Klára Lily Božovská, pověřenec GDPR +420 281 927 133, +420 731 425 358 CTS CB,

Kolegium ředitele VOŠ

Kolegium ředitele se schází jednou měsíčně. Zodpovídá za důležitá rozhodnutí přesahující pravomoce jednotlivců a za celkovou koordinaci aktivit školy. Členem Kolegia je také zástupce studentské samosprávy. Aktuálně Kolegium tvoří: Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D., Mgr., Bc., Libor Duchek, Ing. Eva Jaklová, Ing. Miloš Poborský, Eva Šolcová.

Studentská samospráva

Denní studium - zástupce 1. ročníku: Daniela Kucová, zástupce druhého ročníku: Matúš Kočalka, zástupce třetího ročníku: Anežka Jelínková.

Dálkové a kombinované studium - zástupce 1.-2. ročníku PSP KS Romana Fléglová, zástupce 3.-4. ročníku PSP KS Eva Petržílková, zástupce 1.-4. ročníku PSP DS Michaela Šalplachtová, zástupce 1.-4. ročníku TPČ-P Mgr. David Drahota a zástupce 1.-4. ročníku TPČ-T Václav Janča.

Zástupce studentů v Kolegiu ředitele - viz výše seznam členů kolegia.

Zástupci studentů ve Školské radě - viz níže seznam členů školské rady.

Školská rada ETS-VOŠTS

Školská rada je kontrolním orgánem zřizovatele, schází se dvakrát ročně. Členy školské rady jsou zástupci studentů Jakub Prouza a Romana Fléglová, zástupci pedagogů Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D., a zástupci zřizovatele Mgr. Pavel Trefný, DiS. a Vojtěch Furák (oba do 30.9.2023). Funkční období této školské rady je od 1. října 2017 do 30. září 2021.

Rada školské právnické osoby ETS-VOŠTS

Zřizovatel jmenoval tyto členy rady (datum v závorce vymezuje konec funkčního období): Ing. Petr Raus (předseda, 31. 12. 2023), Jan Jackanič, DiS. (místopředseda, zástupce BJB, 28. 2. 2023), Mgr. Milan Buban, M.A. (zástupce AC, 30. 5. 2021), Ing. Karel Hůlka (31. 8. 2020), Mgr. Bc. Jindřich Koudela (31. 12. 2019), doc. Petr Kolman, Ph.D. (28. 2. 2023), Ing. Pavel Paulus (15. 1. 2021), Martin Piętak, Th.D. (zástupce SCEAV, 31. 12. 2020) a Petr Plaňanský (zástupce KS, 31. 12. 2020).

Datová schránka ETS-VOŠTS

Datová schránka ETS: b2uiju8

Domluva nedělí na sborech

Aktuální informace naleznete zde

Bankovní spojení

Bankovní spojení a další kontaktní informace

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184