Vedení školy, kontakty, užitečné informace

Jméno kontakt
Ing. Miloš Poborský, ředitel školy, zástupce pro rozvoj ETS a komunikaci s veřejností +420 281 927 136, +420 724 435 303,
Ing. Eva Jaklová, zástupce ředitele pro věci ekonomické a vedoucí kanceláře školy +420 281 921 734, +420 731 425 357 CTS CB,
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D., zástupce ředitele pro věci pedagogické +420 281 927 133,
Mgr., Bc., Libor Duchek, asistent ředitele pro administrativu +420 281 927 133,
Klára Lily Božovská, studijní oddělení +420 281 927 133, +420 731 425 358 CTS CB,
Bc. Lidija Procházková, DiS., knihovnice v knihovně ETS +420 281 927 137, +420 731 425 357 CTS CB,
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D., administrace moodle
Mgr. Dana Staňková, DiS., pracovnice poradny
Klára Lily Božovská, pověřenec GDPR +420 281 927 133, +420 731 425 358 CTS CB,

Kolegium ředitele VOŠ

Kolegium ředitele se schází jednou měsíčně. Zodpovídá za důležitá rozhodnutí přesahující pravomoce jednotlivců a za celkovou koordinaci aktivit školy. Členem Kolegia je také zástupce studentské samosprávy. Aktuálně Kolegium tvoří: Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D., Mgr., Bc., Libor Duchek, Ing. Eva Jaklová, Daniela Kucová, Ing. Miloš Poborský.

Studentská samospráva

Denní studium - zástupce 1. ročníku: , zástupce druhého ročníku: Daniela Kucová, zástupce třetího ročníku: Matúš Kočalka.

Dálkové a kombinované studium - zástupce 1.-2. ročníku PSP KS , zástupce 3.-4. ročníku PSP KS , zástupce 1.-4. ročníku PSP DS , zástupce 1.-4. ročníku TPČ-P a zástupce 1.-4. ročníku TPČ-T .

Zástupce studentů v Kolegiu ředitele - viz výše seznam členů kolegia.

Zástupci studentů ve Školské radě - viz níže seznam členů školské rady.

Školská rada ETS-VOŠTS

Školská rada je kontrolním orgánem zřizovatele, schází se dvakrát ročně. Členy školské rady jsou:
* zástupci zřizovatele Vojtěch Furák (předseda ŠR) a Mgr. Pavel Trefný, DiS. (oba do 30.9.2023)
* a zástupci pedagogů Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D. (oba do 31.8.2022)
* zástupci studentů (do 31.8.2024) a Romana Fléglová (do 31.8.2021).

Rada školské právnické osoby ETS-VOŠTS

Zřizovatel jmenoval tyto členy rady (datum v závorce vymezuje konec funkčního období): Ing. Petr Raus (předseda, 31. 12. 2023), Jan Jackanič, DiS. (místopředseda, zástupce BJB, 28. 2. 2023), Mgr. Milan Buban, M.A. (zástupce AC, 21. 6. 2026), Bc. Marek Hutr (31. 8. 2025), Mgr. Bc. Jindřich Koudela (31. 12. 2024), doc. Petr Kolman, Ph.D. (28. 2. 2023), Ing. Pavel Paulus (15. 1. 2026) a Mgr. Dita Frantíková (zástupce KS, 31. 12. 2025).

Datová schránka ETS-VOŠTS

Datová schránka ETS: b2uiju8

Domluva nedělí na sborech

Aktuální informace naleznete zde

Bankovní spojení

Bankovní účty ETS-VOŠ a VzI ETS v české i zahraničních měnách

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184