Projekt :: Pastorační a psychologická poradna

Pastorační poradna funguje na ETS od září 2010. Odbornými garanty a poradci jsou učitelé z katedry pastorace a psychologie.

Posláním poradny je sloužit biblicky i psychologicky zakotveným odborným poradenstvím těm, kteří se ocitají v nějaké pro ně náročné životní situaci či životní etapě nebo zápasí s nějakým jiným trápením a cítí potřebu odborné pomoci, podpory nebo duchovního doprovázení.

Služby poradny jsou určeny v první řadě studentům a absolventům ETS. Pokud kapacity poradny dovolí, rádi se věnujeme i komukoliv dalšímu, kdo služby Pastorační poradny ETS vyhledá.

Nabízíme:

Nejčastějšími tématy bývají potíže a neshody v rodinných a partnerských vztazích, problém v sebepřijetí, vyrovnávání se s nepříjemnými zážitky z minulosti, hledání smyslu v určitých životních situacích, rozhodování na životních křižovatkách a mnohé další.

 • psychologické poradenství (individuální, rodinné, párové)
 • krátkodobou i dlouhodobou psychoterapii
 • pomoc v krizi
 • individuální a skupinovou supervizi kazatelů, více info na Supervize pro kazatele
 • supervizi v křesťanských zařízeních
 • bezpečný prostor k rozhovorům pro věřící i pro nevěřící klienty
 • diskrétnost - zachování důvěrnosti sdělení v rámci setkávání
 • příjemné prostředí


Tým poradny

Pracovníci poradny jsou křesťané a jsou vyučujícími na ETS.

Mgr. Dana Staňková, DiS.:

 • manželská a rodinná terapie
 • pastorace manželství a rodin
 • biblické poradenství
 • supervize

PhDr. Soňa Třísková: (Soňa od podzimu 2020 do odvolání nové klienty nepřijímá)

 • krátkodobá i dlouhodobá terapie - individuální, manželská/párová
 • psychologické poradenství
 • pomoc v osobní krizi

Financování

Řádní studenti ETS: mají první setkání v poradně hrazené z prostředků ETS (student nic neplatí). Další setkání dle platného ceníku, individuálně je možno při závažných důvodech domluvit slevu.

Ostatní zájemci: platba je možná v hotovosti na místě nebo na účet dle domluvy. Počet setkání i jejich frekvence vždy záleží na vzájemné dohodě.

Mgr. Dana Staňková, DiS.: Poplatky za supervizní setkání jsou stanoveny takto:

 • individuální supervize 500,- Kč (60 min)
 • skupinová supervize: do 5 účastníků 200,- Kč na osobu (60 min)
 • nad 5 účastníků 100,- Kč na osobu (60 min)
 • týmová supervize 1000 Kč (60 min)
 • V případě potřeby supervizorka dojíždí na místo pracoviště, zadavatel supervize platí cestovné.

PhDr. Soňa Třísková: Poplatek za setkání (50 min) je 500,- Kč.

Číslo účtu pro platby za setkání:  2800129338/2010, variabilní symbol projektu: 305

Dárci

Poplatky za sezení hrazené klienty nestačí na pokrytí nákladů na provoz poradny. Hledáme proto ty, kteří by byli ochotni podpořit tuto službu jednorázovými či pravidelnými dary a umožnit tak její další pokračování a rozvoj.

Je možné přispívat obecně na práci poradny, nebo např. sponzorovat (částí nebo zcela) práci s konkrétním klientem, pro kterého by bylo jinak nákladné nebo nemožné si setkání hradit. Na vaše dary dostanete potvrzení pro odpočet z daní. Z části darů, které se již dříve podařilo získat, byla také vybavena místnost, která byla na ETS pro pastorační poradnu vyčleněna, tak, aby poskytovala co nejvíce klidné, příjemné a diskrétní prostředí pro rozhovory s klienty.

Číslo účtu pro zasílání darů:  2800129338/2010, variabilní symbol projektu: 305

Všem dárcům velmi děkujeme.

Kontakt

V případě zájmu o pastorační služby nebo o více informací o tomto projektu využijte kontaktů:

 • e-mail:
 • Mgr. Dana Staňková, DiS.: tel. +420 775 139 517 (CTS CB)
 • PhDr. Soňa Třísková: (Soňa od podzimu 2020 do odvolání nové klienty nepřijímá)
 • kancelář ETS: tel. +420 281 921 734 (CTS CB)

[Pastorační a psychologická poradna – letáček se základní informací pro ty, kdo hledají pomoc a povzbuzení]


Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184