Proč studovat ETS?

Vítáme jak studenty po maturitě, kteří nastupují do denního studia a studium na ETS berou jako přípravu na své první zaměstnání nebo službu v církvi.

Vážíme si toho, že na ETS studují také lidé, kteří už v praxi jsou. Kromě svého zaměstnání si chtějí na ETS rozšířit obzory, tak aby mohli lépe sloužit v církvi jako dobrovolníci.

Jsme tu pro všechny, kdo se chtějí dozvědět víc.

Jedenáct důvodů, proč studovat ETS

1) Profesně orientované studium na vysoké akademické úrovni

2) Všichni pedagogové jsou aktivní křesťané. Tomu co učí nejen věří, ale také to prakticky žijí.

3) Rozsáhlá odborná knihovna s více než 16 tis. svazky, z toho polovina je v anglickém a německém jazyce.

4) Nabízíme nejen kvalitní vzdělání, ale také osobnostní formaci.

5) Studium v ekumenickém prostředí, kde se setkáte s různými typy zbožnosti.

6) Studium propojujeme s praxí ve sborech a na pracovištích sociální práce.

7) Možnost studijních pobytů v zahraničí v rámci Erasmus+

8) Možnost ubytování, kvalitní školní zázemí.

9) Přátelské, rodinné prostředí školy.

10) Příležitost během studia si ujasnit svou profesní orientaci.

11) V případě zájmu možnost dodělat si bakaláře během jednoho roku.

Seminář zahájil denní výuku 1. září 1991. Generace špičkových vyučujících a církevních vedoucích během let vložily do studijních programů ETS to nejlepší. Všichni vyučující na ETS učí to, co sami dělají. Duchovně, odborně i prakticky připraví pro službu v církvi a ve společnosti i Vás!