Proč studovat ETS?

Vítáme studenty po maturitě, kteří nastupují do denního studia a studium na ETS berou jako přípravu na své první zaměstnání.

Na ETS studují také lidé, kteří už v praxi jsou a vedle svého zaměstnání si chtějí na ETS rozšířit obzory, aby mohli lépe sloužit v církvi jako dobrovolníci.

Jsme tu pro všechny, kdo se chtějí dozvědět víc.

Deset důvodů, proč studovat ETS

1) Profesně orientované studium na vysoké akademické úrovni.

2) Nabízíme nejen kvalitní vzdělání, ale také osobnostní formaci.

3) Studium propojujeme s praxí na pracovištích sociální práce i v církvi.

4) Rozsáhlá odborná knihovna s více než 16 tis. svazky, z toho polovina je v anglickém a německém jazyce.

5) Všichni pedagogové teologických zaměření jsou aktivní křesťané. Tomu co učí nejen věří, ale také to prakticky žijí.

6) Možnost ubytování, kvalitní školní zázemí, přátelské prostředí.

7) Možnost studijních pobytů v zahraničí v rámci Erasmus+

8) Příležitost během studia si ujasnit svou profesní orientaci.

9) Studium v ekumenickém prostředí, kde se setkáte s různými typy zbožnosti.

10) V případě zájmu možnost dodělat si bakaláře během jednoho roku.

Seminář zahájil denní výuku 1. září 1991. Generace špičkových vyučujících a církevních vedoucích během let vložily do studijních programů ETS to nejlepší. Všichni vyučující na ETS učí to, co sami dělají. Duchovně, odborně i prakticky připraví pro práci v církvi a ve společnosti i Vás!