Přijímací řízení

Děkujeme za Váš zájem o studium na naší škole!

Nejprve je třeba zvolit si Studijní program. Přehled všech předmětů, které si v jednotlivých programech můžete zapsat, zobrazuje Studijní schéma.

Zájemci o osobní návštěvu školy mohou využít Den otevřených dveří, nebo si sjednat osobní schůzku s vedením školy. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte. Zájemcům o studium se rádi osobně věnujeme.

 • Doplňkové přijímací řízení probíhá po celé září 2022. Přihlášku neodkládejte, studijní odd. ETS kontaktujte co nejdříve na emailu studijni@etspraha.cz. Denní studium začíná výuku již 12.9., kombinované 10.9.

Před přijímacím řízením:

 • Vyplňte přihlášku ke studiu. Zájemci o studium Blackbridge podávají přihlášku jako VOŠ, zájemci o studium Sborového pracovníka mají vlastní přihlášku.
Přihláška ve formátu DOCX Přihláška ve formátu OpenOffice Přihláška ve formátu PDF
Teologická a pastorační činnost Teologická a pastorační činnost Teologická a pastorační činnost
Pastorační a sociální práce Pastorační a sociální práce Pastorační a sociální práce
 • Obstarejte si kopii maturitního vysvědčení. Pokud ji maturanti ještě nemají k dispozici, podají přihlášku bez ní a vysvědčení dodají později. U Sborového pracovníka maturitní vysvědčení není třeba.

 • Získejte vyjádření církve. Pro obor Teologie jej požadujeme, pro Pastoraci a Sociální práci je výhodou.

 • Duchovní životopis. Přiložte krátký (stačí 1/2 stránky A4) životopis se zaměřením na osobní cestu k víře v Boha, zapojení v církvi apod. Pro studijní obory Teologie a Pastorace jej vyžadujeme, pro Sociální práci je výhodou.

 • Zajistěte si potvrzení o zdravotní způsobilosti. Dává jej obvodní lékař na přihlášku. U Sborového pracovníka potvrzení nevyžadujeme.

 • Uhraďte poplatek 400,- Kč na účet ETS: 2800129338/2010, var. symbol = prvních šest číslic rodného čísla.

 • Nepovinné přílohy, např. o praxi v oboru nebo přehled publikační činnosti jsou u přij. řízení výhodou.

 • Všechny dokumenty zašlete poštou, příp. emailem v dostatečném předstihu před termínem přijímacích zkoušek na adresu školy: Stoliňská 2417/41A, 193 00 - Praha 9. Doklad o zaplacení přiložte k přihlášce. Scan dokumentů lze také zaslat na studijni@etspraha.cz. Originály dokumentů předáte osobně při přijímacím řízení.

Přijetí přihlášky studijní oddělení potvrzuje. O dalším postupu budete vyrozuměni.

Průběh přijímacího řízení, studium VOŠ a Blackbridge:

 • Angličtina nebo němčina. Písemný test zaměřený na gramatiku. Úroveň pokročilý odpovídá maturitě.
 • Esej na odborné téma. Uchazeč si vybere jedno ze čtyř témat v oboru, do kterého se hlásí. Hodnotí se orientace v tématu, jazyková úroveň, schopnost formulovat myšlenky a vyjádření vlastního názoru.
 • Ústní pohovor o dosavadní duchovní cestě zájemce o studium. Ptáme se na důvody volby oboru, motivaci ke studiu a představy o budoucím uplatnění. Student má možnost klást otázky.

Průběh přijímacího řízení, studium Sborový pracovník:

 • Přijímací řízení probíhá ve stejném termínu podobně jako na VOŠ.
 • Uchazeč nemusí splnit limit hodnocení v cizím jazyce. Nemusí doložit maturitní vysvědčení.
 • Mimořádně je možné ke studiu nastoupit i k 1. únoru. Přihláška se pak podává do 10. ledna.

Podmínky přijetí ke studiu:

 • Doložení všech zákonem požadovaných dokumentů, viz výše.
 • Úspěšné složení testů (získání minimálního počtu bodů z testu z cizího jazyka a z eseje).
 • Přiměřená duchovní zralost (ústní pohovor vyhodnocujeme).

Po úspěšném složení přijímacích zkoušek lze uplatnit žádost o uznání dříve získaného vzdělání.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám:

 • Bible, Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost.
 • Douglas J.D. ed. Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů, 1996.
 • Hájek V. Biblická dějeprava. Praha: Kalich, 1990.
 • Pro obor TPČ: C.S. Lewis, K jádru křesťanství. Praha: Návrat domů, 1993.
 • Pro obor PSP: L. Crabb, Osobnost člověka. Praha: Návrat domů, 1995.

Zvláštní nabídka

Začněte studovat hned!

Začít studovat na ETS je možné nejen v září, ale i v únoru. Některé předměty jsou otevřené i pro veřejnost. Splníte-li podmínky uzavření předmětu, získáte certifikát o jeho absolvování.

Pokud současně do konce ledna podáte přihlášku ke studiu do studijních programů VOŠ nebo Sborový pracovník, nabízíme snížené školné 400 Kč za kredit. Uzavřené předměty vám po nástupu do studia VOŠ započítáme.