Co studovat na ETS?

Seminář nabízí širokou paletu studijních příležitostí. Programy průběžně rozvíjíme, reagujeme na aktuální vývoj v církvi i ve společnosti. Portfolio školy v současnosti obsahuje více než 120 předmětů.

Akreditované studium - DiS

Jsme především vyšší odbornou školou (VOŠ) nabízející dva akreditované studijní programyTeologická a pastorační činnost (TPČ)Pastorační a sociální práce (PSP). TPČ má v současnosti tři zaměření: Aplikovanou teologii, Biblickou teologii a Pastoraci. Jako profesně orientovaná škola se zaměřujeme na konkrétní okruh profesí. Studenty připravujeme na práci s lidmi ve vedoucích pozicích jak v církvi, tak i ve společnosti.

Neakreditované studium

Platforma VOŠ nabízí prostor pro celou škálu dalších vzdělávacích příležitostí:

Program Blackbridge nabízí maturantům tzv. gap year, tedy příležitost věnovat jeden rok vlastnímu duchovnímu růstu před tím, než nastoupí na zvolenou vysokou školu. Program tvoří vhodně vybrané úvodní předměty VOŠ studia. Student si může vybírat z volitelných předmětů, studuje spolu se studenty VOŠ, má statut studenta.

Studium Sborový pracovník (SSP) je určeno především lidem, kteří se dobrovolnicky angažují v církvi a chtějí se na svou službu lépe připravit. Studenti SSP studují spolu se studenty VOŠ, při absolvování 1/3 získávají Certifikát programu.

Jednotlivé předměty VOŠ lze studovat formou kurzů. Skupiny souvisejících předmětů spojujeme do ročních kurzů, na této stránce naleznete Všechny vyučované roční kurzy. V současné době takto nabízíme Hudbu v církviZahraniční misii.

Pro pracovníky v sociální práci nabízíme řadu kurzů akreditovaných MŠMT.

Vyučované předměty i témata na zakázku nabízíme také sborům, zpravidla formou sobotních seminářů.

Podrobnosti naleznete v sekcích StudiumKurzy.