Obsah studia

Studijní programy Teologická a pastorační činnnost (TPČ)Pastorační a sociální práce (PSP) se zvláště na začátku studia částečně překrývají. V prvním ročníku studenti studují převážně předměty ze Společného základu. Od druhého ročníku roste podíl povinně volitelných - specializačních předmětů v Hlavním zaměření. V rámci nepovinně volitelných předmětů se lze dále specializovat ve Vedlejším zaměření.

Obsah studia

Společný základ tvoří povinné předměty pro všechny studenty ETS (cca 70 kreditů).

Povinné předměty jsou závazné pro danou specializaci (cca 90 kreditů, z toho praxe 25).

Volitelné předměty si student vybírá jednotlivě nebo v rámci balíčku (až 20 kreditů).
Předměty uvádíme podle specializací, lze si zapsat předměty i z jiné specializace.

Společný základ

Povinné předměty

Volitelné předměty