Obsah studia

Studijní programy Teologická a pastorační činnnost (TPČ)Pastorační a sociální práce (PSP) se zvláště na začátku studia částečně překrývají. V prvním ročníku studenti studují převážně předměty ze Společného základu. Od druhého ročníku roste podíl povinně volitelných - specializačních předmětů v Hlavním zaměření. V rámci nepovinně volitelných předmětů se lze dále specializovat ve Vedlejším zaměření.

Study Content

The common core consists of required courses for all ETS students (approximately 70 credits).

Required courses are mandatory for the specialisations (approx. 90 credits, of which 25 are internships).

Elective courses are chosen by the student individually or as part of a package (up to 20 credits). Courses are listed according to specialisation; it is also possible to enrol in courses from another specialisation.

Common Core

Required Courses

Elective Courses