Sociální práce

videopozvánka od studentů

Sociální práce – sociální pracovník, jsou základem budování profesního vztahu s člověkem v náročné situaci.

Každý z nás má svůj „baťoh“. V každém „baťohu“ máme své přihrádky, v nich své zkušenosti, představy, očekávání, přání. V určitém okamžiku se můžeme pod obsahem „baťohu“ nahrbit, naklonit nebo se i převážit. Otázky, které si pak klademe směřují ke snaze najít rovnováhu v životě, v práci, v rodině, v sobě.

Sociální práce – sociální pracovník umí a nabízí odbornou pomoc přiblížit se k potřebě člověka: „aby v „baťohu“ vznikla přihrádka, místo pro …“. Studium sociální práce reflektuje obsah „baťohu“ a nabízí jiný, nový náhled na životní situace člověka, a jeho možnosti brát si z „baťohu“ dle svých schopností a dovedností.

Sociální pracovník je součástí komunity prima lidí.

Pro toho,
• komu není lhostejný člověk a jeho situace (zavislost, chudoba, násilí, zdravotní nebo sociální vyloučení, ohrožení válkami a katastrofami, atd.)
• komu není jedno, kde žije
• kdo chce být součástí komunity sociálních pracovníků
• kdo se chce naučit a aplikovat
nabízíme studijní program Pastorační a sociální práce.

Uplatnění absolventa:

• sociální pracovník (práce s dětmi, práce s rodinou) • uplatnění v sociálních službách (domy na půl cesty, chráněné dílny, chráněné ubytovny, krizová centra, azylové domy, domovy pro matky s dětmi)
• uplatnění ve zdravotnictví
• práce s osobami bez přístřeší; osoby závislé
• terénní sociální práce
• sociální práce s cizinci
• streetworker

Naučíme vás:

• komunikovat
• identifikovat potřeby člověka a nastavit plán vzájemné spolupráce
• podporovat člověka v jeho samostatnosti
• integrovat člověka do společnosti
• profesi

Kam dál z této stránky?

Dny otevřených dveří
Přijímací řízení


Předměty