Sociální práce

Sociální práce je obor, který má velmi široké pojetí. Sociální totiž v nejširším významu znamená „společenské“, dnes bychom spíše řekli „celospolečenské“. Témat, které v dnešní době rezonují ve společnosti je celá škála. Se současnými problémy ekonomické krize, válečnými konflikty, migrací, stárnutím populace a třeba i otázkami spojenými s pohlavností člověka, umíráním a dalšími, se setkáváme všichni. Někdy na ně umíme a jindy neumíme odpovědět. Snažíme se tříbit si své názory. Sociální práce je obor, který možná nenalézá odpovědi na tyto otázky, ale umí vnímat potřeby člověka a k nim najít správnou míru podpory. Není to jen profese, sociální práce je postoj, životní styl, který při studiu může každý objevit a může se jím nechat ovlivnit. Protože ať chceme nebo nechceme, pomoc druhému člověku nás nutně musí ovlivnit. Ovlivní naše srdce i mysl.

Každý z nás máme ve svém okolí nějakého seniora, dítě, zdravotně postiženého, a dost možná i člověka, který žije tzv. „divně“ nebo „odlišně“. Může to být například náš soused, nebo bývalý známý či kamarád. Díváme se na jejich život a někdy možná dost dobře tomu člověku nerozumíme. Proč se tak chová? Proč si tohle nezařídí jinak? Proč …? Sociální práce nemá jasné odpovědi na naše „proč“, ale může nám napomoci vnímat daného člověka více komplexně. Umí nás vybavit takovými schopnostmi a dovednostmi, které nám mohou napomoci pochopit lidské chování a podpořit člověka na jeho životní cestě vhodným způsobem. Úkolem sociální práce není za každou cenu vyřešit všechny problémy, spíše jde o to, abychom se odvážili vydat se spolu s člověkem na jeho cestu a pomoci mu v překonávání nejrůznějších překážek.