Předměty

Co se učí na ETS?

Každý předmět představuje jednosemestrální kurz. Ty se na ETS učí v několika formách:

  • každý týden 2 hodiny (kurzy denního studia)
  • sedmkrát za semestr v sobotu 2 hodiny (kurzy dálkového studia)
  • dvoudenní soustředění
  • pětidenní soustředění
  • bloková výuka cca třikrát za semestr jeden den
  • zkouška
  • odborné praxe
  • psaní písemné práce

Následující výpis obsahuje všechny předměty za poslední 3 roky. Jsou tam tudíž i volitelné kurzy, které se učí jen v případě, že je vyučující nabídne a studenti si je vyberou.

Kurzy mohou navštěvovat i nestudenti. Podívejte se na seznam kurzů otevřených pro veřejnost.

Katedra biblických studií

Biblická interpretace ZO 2020/2021 :: denní
Dobové pozadí Nového zákona ZO 2020/2021 :: denní
Dobové pozadí Starého zákona LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
Exegeze Nového zákona 1 LO 2020/2021 :: denní
Exegeze Nového zákona 2 ZO 2020/2021 :: denní
Exegeze Starého zákona 1 LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Exegeze Starého zákona 2 LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
Hebrejská četba LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Hebrejština LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
Interpretace starozákonních textů LO 2020/2021 :: dálková / Kontexty interpretace
ZO 2020/2021 :: denní / Kontexty interpretace
Řecká četba LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
Řečtina LO 2020/2021 :: denní
Témata teologie Nového zákona tento rok se nevyučuje
Témata teologie Starého zákona tento rok se nevyučuje
Teologie Nového zákona LO 2020/2021 :: denní
Teologie Starého zákona LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
Úvod do hebrejštiny LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Úvod do Nového zákona 1 ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
Úvod do Nového zákona 2 LO 2020/2021 :: denní
Úvod do řečtiny ZO 2020/2021 :: denní
Úvod do Starého zákona 1 ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Úvod do Starého zákona 2 LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková

Katedra systematické teologie

Apologetika tento rok se nevyučuje
Církve a jejich eklesiologie v novověku LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
Dějiny dogmatu LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Dějiny reformace LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
Dějiny starověké církve ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Dějiny středověké církve LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Dějiny západního filozofického myšlení LO 2020/2021 :: denní
Filozofický seminář tento rok se nevyučuje
Náboženství v religionistickém bádání ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Religionistika: nové náboženské směry LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
Religionistika: světová náboženství LO 2020/2021 :: denní
Systematická teologie: přehled 1 ZO 2020/2021 :: denní
Systematická teologie: přehled 2 LO 2020/2021 :: denní
Systematická teologie: současná scéna LO 2020/2021 :: denní
Témata křesťanské etiky LO 2020/2021 :: denní
Teologie náboženství LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
Úvod do současné filozofie ZO 2020/2021 :: denní
Základní témata filozofie ZO 2020/2021 :: denní
Základy křesťanské etiky ZO 2020/2021 :: denní

Katedra praktické teologie

Evangelizace a učednictví ZO 2020/2021 :: denní
Homiletický seminář LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
Homiletika ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Homiletika 1 tento rok se nevyučuje
Homiletika 2 tento rok se nevyučuje
Katechetika LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
Liturgika LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
Mediální komunikace LO 2020/2021 :: denní
Misiologický seminář tento rok se nevyučuje
Pastorální teologie a služba církve: Misiologie tento rok se nevyučuje
Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie LO 2020/2021 :: denní
Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie ZO 2020/2021 :: denní
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
Praxe souvislá kazatelská TPČ-T ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Praxe souvislá TPČ-T ZO 2020/2021 :: dálková
Praxis pietatis: identita 1 ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Praxis pietatis: identita 2 LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
Praxis pietatis: služba 1 ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Praxis pietatis: služba 2 LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
Praxis pietatis: společenství 1 ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Praxis pietatis: společenství 2 LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
Řízení sborové práce LO 2020/2021 :: denní
Sborová pastorace LO 2020/2021 :: denní
Seminář praktické teologie ZO 2020/2021 :: denní
Úvod do studia ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková

Katedra pastorace a psychologie

Biblické poradenství LO 2020/2021 :: denní
Blízkost a emoce ve vztazích tento rok se nevyučuje
Integrace teologie a psychologie ZO 2020/2021 :: denní
Krizová intervence LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
Manželství a rodina tento rok se nevyučuje
Pastorace 1 ZO 2020/2021 :: denní
Pastorace 2 LO 2020/2021 :: denní
Pastorace konfliktů a jejich prevence tento rok se nevyučuje
Pastorace manželství a rodiny ZO 2020/2021 :: dálková
Pastorace zneužívaných tento rok se nevyučuje
Pastorační dovednosti 1 ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: dálková
Pastorační dovednosti 2 LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2020/2021 :: denní
Pastorační praktikum 1 ZO 2020/2021 :: dálková
Pastorační praktikum 2 LO 2020/2021 :: dálková
Pastorační směry 1 ZO 2020/2021 :: denní
Pastorační směry 2 LO 2020/2021 :: denní
Pedagogická intervence LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Praxe souvislá specializační TPČ-P ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Praxe souvislá TPČ-P ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Psychologie osobnosti LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
Psychopatologie 1 tento rok se nevyučuje
Psychopatologie 2 tento rok se nevyučuje
Role otce ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Sexualita tento rok se nevyučuje
Sociální psychologie 1 ZO 2020/2021 :: denní
Sociální psychologie 1-2 tento rok se nevyučuje
Sociální psychologie 2 LO 2020/2021 :: denní
Stud jako pastorační problém LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
Teologická antropologie tento rok se nevyučuje
Úvod do psychologie osobnosti LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Vývojová psychologie 1 ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Vývojová psychologie 2 LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Zdravé a nezdravé zakoušení ztráty tento rok se nevyučuje
Životní poradenství tento rok se nevyučuje

Praxe

Katedra sociální práce

Aplikovaná filozofie a etika sociální práce LO 2020/2021 :: denní
Aplikovaná sociologie LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
Etika práce s klientem ZO 2020/2021 :: denní
Filozofie a etika v sociální práci LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
Lidská práva a ochrana práv klientů tento rok se nevyučuje
Menšiny LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Metody sociální práce LO 2020/2021 :: denní
Metody sociálního výzkumu ZO 2020/2021 :: denní
Pastoračně sociální gerontologie LO 2020/2021 :: denní
Pastoračně sociální práce s delikventy tento rok se nevyučuje
Pastoračně sociální řešení hraničních životních situací LO 2020/2021 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
Praxe průběžná specializační 1 PSP ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Praxe průběžná specializační 2 PSP LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
Praxe průběžná: úvodní 1 PSP ZO 2020/2021 :: dálková
Praxe průběžná: úvodní 2 PSP LO 2020/2021 :: dálková
Praxe souvislá specializační v sociální práci ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Praxe souvislá v sociální práci ZO 2020/2021 :: denní
První psychologická pomoc tento rok se nevyučuje
Přístupy v sociální práci ZO 2020/2021 :: denní
Sociální patologie: seminář tento rok se nevyučuje
Sociální výzkum v praxi LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
Specifické oblasti v sociální politice LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
Světové sociální problémy tento rok se nevyučuje
Teorie sociální práce LO 2020/2021 :: denní
Úvod do sociální patologie LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
Úvod do sociální politiky LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
Úvod do sociální práce ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Úvod do sociologie ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Základy práva 1 ZO 2020/2021 :: denní
Základy práva 2 LO 2020/2021 :: denní
Základy práva: sociální zabezpečení LO 2020/2021 :: denní
Zdraví a nemoc LO 2020/2021 :: denní

Katedra obecných předmětů

Angličtina : oborová témata LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
Angličtina : seminář 1 ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: dálková
Angličtina : seminář 2 LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2020/2021 :: dálková
Angličtina : úvodní témata 1 ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: dálková
Angličtina : úvodní témata 2 LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2020/2021 :: dálková
Němčina: seminář 1 tento rok se nevyučuje
Němčina: úvodní témata 1 tento rok se nevyučuje
Příprava absolventské práce LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: dálková
Seminář k absolventské práci ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Tělesná výchova LO 2021/2022 :: denní
LO 2020/2021 :: denní
Tématický seminář k absolventské práci tento rok se nevyučuje
Tematický seminář k absolventské práci 1 ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
Tematický seminář k absolventské práci 2 ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
Úvod do studia jazyků LO 2020/2021 :: denní
Výpočetní technika ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184