Předměty

Co se učí na ETS?

Každý předmět představuje jednosemestrální kurz. Ty se na ETS učí v několika formách:

  • každý týden 2 hodiny (kurzy denního studia)
  • sedmkrát za semestr v sobotu 2 hodiny (kurzy dálkového studia)
  • dvoudenní soustředění
  • pětidenní soustředění
  • bloková výuka cca třikrát za semestr jeden den
  • zkouška
  • odborné praxe
  • psaní písemné práce

Následující výpis obsahuje všechny předměty za poslední 3 roky. Jsou tam tudíž i volitelné kurzy, které se učí jen v případě, že je vyučující nabídne a studenti si je vyberou.

Kurzy mohou navštěvovat i nestudenti. Podívejte se na seznam kurzů otevřených pro veřejnost.

Katedra biblických studií

Badatelský seminář katedry biblických studií tento rok se nevyučuje
Bible v kostce tento rok se nevyučuje
Biblická interpretace LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: ---
Dobové pozadí Nového zákona ZO 2018/2019 :: denní
Dobové pozadí Starého zákona LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: dálková
Exegeze Nového zákona 1 LO 2018/2019 :: denní
Exegeze Nového zákona 2 LO 2018/2019 :: denní
Exegeze Starého zákona 1 LO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Exegeze Starého zákona 2 LO 2018/2019 :: dálková
Hebrejská četba LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Hebrejština LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Hebrejština: úvod 1 tento rok se nevyučuje
Hebrejština: úvod 2 tento rok se nevyučuje
Interpretace starozákonních textů LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní / Kontexty interpretace
Kniha Exodus tento rok se nevyučuje
Řecká četba ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Řečtina LO 2018/2019 :: denní
Témata teologie Nového zákona LO 2018/2019 :: --- / רוח: Dech Ducha svatého v církvi
Témata teologie Starého zákona ZO 2018/2019 :: denní / Kristus ve Starém zákoně
Teologie Nového zákona LO 2018/2019 :: denní
Teologie Starého zákona LO 2018/2019 :: dálková
Úvod do hebrejštiny LO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Úvod do Nového zákona 1 ZO 2018/2019 :: denní
Úvod do Nového zákona 2 LO 2018/2019 :: denní
Úvod do řečtiny ZO 2018/2019 :: denní
Úvod do Starého zákona 1 ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Úvod do Starého zákona 2 LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Úvod do Starého zákona 3 tento rok se nevyučuje

Katedra systematické teologie

Apologetika tento rok se nevyučuje
Církev a islám tento rok se nevyučuje
Církevní dějiny 3 tento rok se nevyučuje
Církve a jejich eklesiologie v novověku LO 2018/2019 :: dálková
Dějiny dogmatu LO 2018/2019 :: dálková
Dějiny reformace LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Dějiny starověké církve ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Dějiny středověké církve LO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Dějiny západního filozofického myšlení LO 2018/2019 :: denní
Ekumenická eklesiologie tento rok se nevyučuje
Filozofický seminář LO 2018/2019 :: ---
Filozofie 3 tento rok se nevyučuje
Křesťanská etika 1 tento rok se nevyučuje
Náboženství v religionistickém bádání ZO 2018/2019 :: dálková
Religionistický seminář tento rok se nevyučuje
Religionistika 1 tento rok se nevyučuje
Religionistika 2 tento rok se nevyučuje
Religionistika 3 tento rok se nevyučuje
Religionistika: nové náboženské směry ZO 2018/2019 :: dálková
Religionistika: světová náboženství LO 2018/2019 :: denní / Světová náboženství
Seminář systematické teologie tento rok se nevyučuje
Systematická teologie 1 tento rok se nevyučuje
Systematická teologie 2 tento rok se nevyučuje
Systematická teologie 3 tento rok se nevyučuje
Systematická teologie: přehled 1 ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Systematická teologie: přehled 2 LO 2018/2019 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Systematická teologie: současná scéna tento rok se nevyučuje
Témata křesťanské etiky LO 2018/2019 :: denní
Teologie náboženství LO 2018/2019 :: dálková
Úvod do současné filozofie ZO 2018/2019 :: denní
Základní témata filozofie ZO 2018/2019 :: denní
Základy křesťanské etiky LO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní

Katedra praktické teologie

Duchovní vedení dětí 1 tento rok se nevyučuje
Duchovní vedení dětí 3 tento rok se nevyučuje
Evangelizace a učednictví ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní
Homiletický seminář LO 2018/2019 :: dálková
Homiletika ZO 2018/2019 :: dálková
Homiletika 1 LO 2018/2019 :: --- / Od textu ke kázání
Homiletika 2 ZO 2019/2020 :: ---
Katechetika LO 2018/2019 :: denní
Krása evangelia tento rok se nevyučuje
Křesťanské prameny pedagogiky tento rok se nevyučuje
Liturgika LO 2018/2019 :: denní
Misiologický seminář LO 2018/2019 :: ---
Pastorální teologie a služba církve: Misiologie ZO 2018/2019 :: denní
Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: --- / Role starších v místním sboru
Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie tento rok se nevyučuje
Pastýřská péče tento rok se nevyučuje
Praxis pietatis 1 tento rok se nevyučuje
Praxis pietatis 2 tento rok se nevyučuje
Praxis pietatis: identita 1 ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Praxis pietatis: identita 2 LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Praxis pietatis: služba 1 ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Praxis pietatis: služba 2 LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Praxis pietatis: společenství 1 ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Praxis pietatis: společenství 2 LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Řízení sborové práce tento rok se nevyučuje
Sborová pastorace LO 2018/2019 :: denní
Seminář praktické teologie LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Úvod do studia LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní

Katedra pastorace a psychologie

Biblické poradenství tento rok se nevyučuje
Blízkost a emoce ve vztazích ZO 2018/2019 :: ---
Integrace teologie a psychologie LO 2018/2019 :: denní
Krizová intervence tento rok se nevyučuje
Manželství a rodina tento rok se nevyučuje
Odpuštění jako nástroj pastorace tento rok se nevyučuje
Pastorace 1 tento rok se nevyučuje
Pastorace 2 tento rok se nevyučuje
Pastorace konfliktů a jejich prevence LO 2018/2019 :: ---
Pastorace manželství a rodiny tento rok se nevyučuje
Pastorace zneužívaných LO 2018/2019 :: dálková
Pastorační dovednosti 1 ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Pastorační dovednosti 2 LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Pastorační praktikum 1 ZO 2018/2019 :: dálková
Pastorační praktikum 2 LO 2018/2019 :: dálková
Pastorační směry 1 ZO 2018/2019 :: denní
Pastorační směry 2 LO 2018/2019 :: denní
Psychologie osobnosti LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Psychopatologie 1 tento rok se nevyučuje
Psychopatologie 1-2 tento rok se nevyučuje
Psychopatologie 2 tento rok se nevyučuje
Role otce ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Sexualita tento rok se nevyučuje
Sociální psychologie 1 tento rok se nevyučuje
Sociální psychologie 1-2 tento rok se nevyučuje
Sociální psychologie 2 tento rok se nevyučuje
Soustředění denních studentů tento rok se nevyučuje
Stud jako pastorační problém tento rok se nevyučuje
Supervize pro kazatele tento rok se nevyučuje
Supervizní seminář pro školy tento rok se nevyučuje
Teologická antropologie ZO 2019/2020 :: denní / Člověk jako obraz Boží
Úvod do psychologie osobnosti LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Vývojová psychologie 1 ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Vývojová psychologie 1-2 tento rok se nevyučuje
Vývojová psychologie 2 LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Základy psychoterapie 1 tento rok se nevyučuje
Základy psychoterapie 2 tento rok se nevyučuje
Zdravé a nezdravé zakoušení ztráty LO 2018/2019 :: ---
Životní poradenství LO 2018/2019 :: dálková

Praxe

Praxe průběžná PSP 3 tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná PSP 4 tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná PSP 5 tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná PSP 6 tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP ZO 2018/2019 :: denní
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP LO 2018/2019 :: denní
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T LO 2018/2019 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Praxe průběžná specializační 1 PSP ZO 2018/2019 :: dálková
Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T ZO 2018/2019 :: dálková
Praxe průběžná specializační 2 PSP tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T LO 2018/2019 :: dálková
Praxe průběžná TPČ - T 3 tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná TPČ - T 4 tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná TPČ - T 5 tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná TPČ - T 6 tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P LO 2018/2019 :: dálková
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T LO 2018/2019 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Praxe průběžná: úvodní 1 PSP ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Praxe průběžná: úvodní 2 PSP LO 2018/2019 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Praxe souvislá kazatelská TPČ-T ZO 2018/2019 :: dálková
LO 2018/2019 :: dálková
Praxe souvislá PSP 2 tento rok se nevyučuje
Praxe souvislá PSP 3 tento rok se nevyučuje
Praxe souvislá specializační TPČ-P LO 2018/2019 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Praxe souvislá specializační v sociální práci LO 2018/2019 :: denní
Praxe souvislá TPČ-P LO 2018/2019 :: dálková
Praxe souvislá TPČ-P 1 tento rok se nevyučuje
Praxe souvislá TPČ-P 3 tento rok se nevyučuje
Praxe souvislá TPČ-T LO 2018/2019 :: dálková
Praxe souvislá TPČ-T 1 tento rok se nevyučuje
Praxe souvislá TPČ-T 2 tento rok se nevyučuje
Praxe souvislá v sociální práci LO 2018/2019 :: denní
Seminář k praxi 4 PSP tento rok se nevyučuje
Seminář k praxi TPČ-T2 tento rok se nevyučuje
Supervizní seminář k praxi PSP 5 tento rok se nevyučuje
Supervizní seminář k praxi PSP 6 tento rok se nevyučuje
Supervizní seminář k praxi PSP3 tento rok se nevyučuje
Supervizní seminář k praxi PSP4 tento rok se nevyučuje

Katedra sociální práce

Aplikovaná filozofie a etika sociální práce LO 2018/2019 :: dálková
Aplikovaná sociologie LO 2018/2019 :: dálková
Etika práce s klientem tento rok se nevyučuje
Filozofie a etika sociální práce 1 tento rok se nevyučuje
Filozofie a etika sociální práce 2 tento rok se nevyučuje
Filozofie a etika sociální práce 3 tento rok se nevyučuje
Filozofie a etika v sociální práci ZO 2018/2019 :: dálková
Menšiny ZO 2018/2019 :: dálková
Metody sociální práce LO 2018/2019 :: denní
Metody sociálního výzkumu ZO 2018/2019 :: denní
Pastoračně sociální práce s delikventy tento rok se nevyučuje
Pastoračně sociální práce s postiženými osobami tento rok se nevyučuje
Přístupy v sociální práci tento rok se nevyučuje
Sociální patologie tento rok se nevyučuje
Sociální politika 1 tento rok se nevyučuje
Sociální politika 2 tento rok se nevyučuje
Sociální politika 3 tento rok se nevyučuje
Sociální práce: teorie a metody 3 tento rok se nevyučuje
Sociální práce: teorie a metody 4 tento rok se nevyučuje
Sociální práce: teorie a metody 5 tento rok se nevyučuje
Sociální výzkum v praxi LO 2018/2019 :: denní
Sociologie pro pastoračně-sociální pracovníky 1 tento rok se nevyučuje
Sociologie pro pastoračně-sociální pracovníky 2 tento rok se nevyučuje
Specifické oblasti v sociální politice LO 2018/2019 :: dálková
Světové sociální problémy LO 2018/2019 :: denní
Teorie sociální práce LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Úvod do sociální patologie ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Úvod do sociální politiky ZO 2018/2019 :: dálková
Úvod do sociální práce ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Úvod do sociologie ZO 2018/2019 :: dálková
Základy ekonomiky a projektová práce tento rok se nevyučuje
Základy práva 1 LO 2018/2019 :: denní
Základy práva 2 ZO 2018/2019 :: denní
Základy práva 3- Základní právní otázky v sociální oblasti tento rok se nevyučuje
Základy práva: sociální zabezpečení LO 2018/2019 :: denní
Zdraví a nemoc ZO 2018/2019 :: denní

Všeobecné

Angličtina : oborová témata LO 2018/2019 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Angličtina : seminář 1 ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Angličtina : seminář 2 LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Angličtina : úvodní témata 1 ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Angličtina : úvodní témata 2 LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Angličtina 3 tento rok se nevyučuje
Angličtina 4 tento rok se nevyučuje
Angličtina IK 1 tento rok se nevyučuje
Němčina 3 tento rok se nevyučuje
Němčina: seminář 1 tento rok se nevyučuje
Němčina: seminář 2 tento rok se nevyučuje
Němčina: úvodní témata 1 tento rok se nevyučuje
Němčina: úvodní témata 2 tento rok se nevyučuje
Příprava absolventské práce LO 2018/2019 :: dálková
LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: dálková
Psaní absolventské práce 1 tento rok se nevyučuje
Psaní absolventské práce 2 tento rok se nevyučuje
Psaní absolventské práce 3 tento rok se nevyučuje
Psaní absolventské práce 4 tento rok se nevyučuje
Seminář k absolventské práci ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Tělesná výchova tento rok se nevyučuje
Tématický seminář k absolventské práci LO 2018/2019 :: dálková
Tematický seminář k absolventské práci 1 LO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: dálková
Tematický seminář k absolventské práci 2 LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Úvod do studia jazyků ZO 2018/2019 :: denní
Výpočetní technika ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184