Předměty

Co se učí na ETS?

Každý předmět představuje jednosemestrální kurz. Ty se na ETS učí v několika formách:

  • každý týden 2 hodiny (kurzy denního studia)
  • sedmkrát za semestr v sobotu 2 hodiny (kurzy dálkového studia)
  • dvoudenní soustředění
  • pětidenní soustředění
  • bloková výuka cca třikrát za semestr jeden den
  • zkouška
  • odborné praxe
  • psaní písemné práce

Následující výpis obsahuje všechny předměty za poslední 3 roky. Jsou tam tudíž i volitelné kurzy, které se učí jen v případě, že je vyučující nabídne a studenti si je vyberou.

Kurzy mohou navštěvovat i nestudenti. Podívejte se na seznam kurzů otevřených pro veřejnost.

Katedra biblických studií

Biblická interpretace ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Dobové pozadí Nového zákona ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Dobové pozadí Starého zákona tento rok se nevyučuje
Exegeze Nového zákona 1 ZO 2021/2022 :: dálková
Exegeze Nového zákona 2 LO 2021/2022 :: dálková
ZO 2021/2022 :: denní
Exegeze Starého zákona 1 tento rok se nevyučuje
Exegeze Starého zákona 2 ZO 2021/2022 :: denní
Hebrejská četba ZO 2021/2022 :: dálková
Hebrejština ZO 2021/2022 :: denní
Interpretace starozákonních textů ZO 2021/2022 :: denní
Řecká četba ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2021/2022 :: denní
Řečtina LO 2021/2022 :: dálková
Témata teologie Nového zákona ZO 2021/2022 :: dálková
Témata teologie Starého zákona LO 2021/2022 :: dálková
Teologie Nového zákona LO 2021/2022 :: dálková
Teologie Starého zákona tento rok se nevyučuje
Úvod do hebrejštiny tento rok se nevyučuje
Úvod do Nového zákona 1 ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Úvod do Nového zákona 2 LO 2021/2022 :: dálková
Úvod do řečtiny ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Úvod do Starého zákona 1 ZO 2021/2022 :: denní
Úvod do Starého zákona 2 tento rok se nevyučuje

Katedra systematické teologie

Apologetika tento rok se nevyučuje
Církve a jejich eklesiologie v novověku tento rok se nevyučuje
Dějiny dogmatu ZO 2021/2022 :: denní
Dějiny reformace ZO 2021/2022 :: denní
Dějiny starověké církve ZO 2021/2022 :: denní
Dějiny středověké církve tento rok se nevyučuje
Dějiny západního filozofického myšlení LO 2021/2022 :: dálková
Náboženství v religionistickém bádání ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Osobnosti dějin dogmatu LO 2021/2022 :: dálková
Religionistický seminář ZO 2021/2022 :: denní
Religionistika: nové náboženské směry ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Religionistika: světová náboženství LO 2021/2022 :: dálková
Systematická teologie: přehled 1 ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Systematická teologie: přehled 2 LO 2021/2022 :: dálková
Systematická teologie: současná scéna ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Témata křesťanské etiky LO 2021/2022 :: dálková
Teologie náboženství tento rok se nevyučuje
Úvod do současné filozofie ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Základní témata filozofie ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: ---
ZO 2021/2022 :: dálková
Základy křesťanské etiky ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková

Katedra praktické teologie

Evangelizace a učednictví ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2021/2022 :: dálková
Homiletický seminář tento rok se nevyučuje
Homiletika tento rok se nevyučuje
Homiletika 2 tento rok se nevyučuje
Katechetika LO 2021/2022 :: dálková
Liturgika LO 2021/2022 :: dálková
Mediální komunikace tento rok se nevyučuje
Misiologický seminář LO 2021/2022 :: dálková
Pastorální teologie a služba církve: Misiologie LO 2021/2022 :: dálková
ZO 2021/2022 :: denní
Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie ZO 2021/2022 :: dálková
Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie ZO 2021/2022 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T LO 2021/2022 :: dálková
Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T LO 2021/2022 :: dálková
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T LO 2021/2022 :: dálková
Praxe souvislá kazatelská TPČ-T ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Praxe souvislá TPČ-T LO 2021/2022 :: dálková
ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Praxis pietatis: identita 1 ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Praxis pietatis: identita 2 LO 2021/2022 :: dálková
Praxis pietatis: služba 1 ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Praxis pietatis: služba 2 LO 2021/2022 :: dálková
Praxis pietatis: společenství 1 ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Praxis pietatis: společenství 2 LO 2021/2022 :: dálková
Řízení sborové práce LO 2021/2022 :: dálková
Sborová pastorace LO 2021/2022 :: dálková
Seminář praktické teologie ZO 2021/2022 :: denní
Úvod do studia ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková

Katedra pastorace a psychologie

Biblické poradenství tento rok se nevyučuje
Integrace teologie a psychologie LO 2021/2022 :: dálková
ZO 2021/2022 :: denní
Krizová intervence tento rok se nevyučuje
Manželství a rodina ZO 2021/2022 :: dálková
Pastorace 1 tento rok se nevyučuje
Pastorace 2 tento rok se nevyučuje
Pastorace manželství a rodiny ZO 2021/2022 :: denní
Pastorační dovednosti 1 ZO 2021/2022 :: denní
Pastorační dovednosti 2 tento rok se nevyučuje
Pastorační praktikum 1 ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Pastorační praktikum 2 tento rok se nevyučuje
Pastorační směry 1 ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Pastorační směry 2 LO 2021/2022 :: dálková
Pastorační soustředění LO 2021/2022 :: dálková
Pedagogická intervence tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Praxe souvislá specializační TPČ-P ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Praxe souvislá TPČ-P ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Psychologie osobnosti ZO 2021/2022 :: denní
Psychopatologie 1 ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Psychopatologie 2 LO 2021/2022 :: dálková
Role otce tento rok se nevyučuje
Sexualita ZO 2021/2022 :: dálková
Sociální psychologie 1 ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Sociální psychologie 1-2 tento rok se nevyučuje
Sociální psychologie 2 LO 2021/2022 :: dálková
Stud jako pastorační problém tento rok se nevyučuje
Teologická antropologie tento rok se nevyučuje
Úvod do psychologie osobnosti tento rok se nevyučuje
Vývojová psychologie 1 ZO 2021/2022 :: denní
Vývojová psychologie 2 tento rok se nevyučuje

Praxe

Katedra sociální práce

Aplikovaná filozofie a etika sociální práce ZO 2021/2022 :: dálková
Aplikovaná sociologie tento rok se nevyučuje
Etika práce s klientem ZO 2021/2022 :: dálková
Filozofie a etika v sociální práci ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Lidská práva a ochrana práv klientů tento rok se nevyučuje
Menšiny tento rok se nevyučuje
Metody sociální práce LO 2021/2022 :: dálková
Metody sociálního výzkumu ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Pastoračně sociální gerontologie ZO 2021/2022 :: dálková
Pastoračně sociální práce s delikventy tento rok se nevyučuje
Pastoračně sociální práce s postiženými osobami ZO 2021/2022 :: dálková
Pastoračně sociální řešení hraničních životních situací tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná specializační 1 PSP ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Praxe průběžná specializační 2 PSP tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná úvodní 1 PSP ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Praxe průběžná úvodní 2 PSP tento rok se nevyučuje
Praxe souvislá specializační v sociální práci ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Praxe souvislá v sociální práci ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
První psychologická pomoc tento rok se nevyučuje
Přístupy v sociální práci ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Sociální patologie: seminář tento rok se nevyučuje
Sociální práce v praxi LO 2021/2022 :: dálková
Sociální výzkum v praxi ZO 2021/2022 :: dálková
Specifické oblasti v sociální politice tento rok se nevyučuje
Světové sociální problémy LO 2021/2022 :: dálková
Teorie sociální práce ZO 2021/2022 :: dálková
Úvod do sociální patologie ZO 2021/2022 :: denní
Úvod do sociální politiky ZO 2021/2022 :: denní
Úvod do sociální práce ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Úvod do sociologie ZO 2021/2022 :: denní
Základy ekonomiky a projektová práce ZO 2021/2022 :: dálková
Základy práva 1 ZO 2021/2022 :: dálková
Základy práva 2 LO 2021/2022 :: dálková
Základy práva: sociální zabezpečení LO 2021/2022 :: dálková
Zdraví a nemoc ZO 2021/2022 :: dálková

Katedra obecných předmětů

Angličtina : oborová témata LO 2021/2022 :: dálková
Angličtina : seminář 1 ZO 2021/2022 :: denní
Angličtina : seminář 2 tento rok se nevyučuje
Angličtina : úvodní témata 1 ZO 2021/2022 :: denní
Angličtina : úvodní témata 2 tento rok se nevyučuje
Němčina: seminář 1 tento rok se nevyučuje
Němčina: úvodní témata 1 tento rok se nevyučuje
Příprava absolventské práce tento rok se nevyučuje
Příprava absolventské práce II LO 2021/2022 :: dálková
Seminář k absolventské práci ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Tělesná výchova tento rok se nevyučuje
Tématický seminář k absolventské práci tento rok se nevyučuje
Tematický seminář k absolventské práci 1 tento rok se nevyučuje
Tematický seminář k absolventské práci 2 LO 2021/2022 :: dálková
Úvod do studia jazyků ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2021/2022 :: denní
Výpočetní technika ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184