Předměty

Co se učí na ETS?

Každý předmět představuje jednosemestrální kurz. Ty se na ETS učí v několika formách:

  • každý týden 2 hodiny (kurzy denního studia)
  • sedmkrát za semestr v sobotu 2 hodiny (kurzy dálkového studia)
  • dvoudenní soustředění
  • pětidenní soustředění
  • bloková výuka cca třikrát za semestr jeden den
  • zkouška
  • odborné praxe
  • psaní písemné práce

Následující výpis obsahuje všechny předměty za poslední 3 roky. Jsou tam tudíž i volitelné kurzy, které se učí jen v případě, že je vyučující nabídne a studenti si je vyberou.

Kurzy mohou navštěvovat i nestudenti. Podívejte se na seznam kurzů otevřených pro veřejnost.

Katedra biblických studií

Badatelský seminář katedry biblických studií tento rok se nevyučuje
Bible v kostce tento rok se nevyučuje
Biblická interpretace ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: --- / Překlady Bible
Dobové pozadí Nového zákona ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Dobové pozadí Starého zákona LO 2019/2020 :: denní
Exegeze Nového zákona 1 LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Exegeze Nového zákona 2 LO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Exegeze Starého zákona 1 LO 2019/2020 :: denní
Exegeze Starého zákona 2 ZO 2019/2020 :: denní
Hebrejská četba LO 2019/2020 :: denní
Hebrejština ZO 2019/2020 :: denní
Interpretace starozákonních textů ZO 2019/2020 :: denní / Bible jako čítanka a rozhovor: útržky, témata, působení
Řecká četba ZO 2019/2020 :: denní
Řečtina LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
Témata teologie Nového zákona tento rok se nevyučuje
Témata teologie Starého zákona tento rok se nevyučuje
Teologie Nového zákona LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
Teologie Starého zákona LO 2019/2020 :: denní
Úvod do hebrejštiny LO 2019/2020 :: denní
Úvod do Nového zákona 1 ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Úvod do Nového zákona 2 LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Úvod do řečtiny ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Úvod do Starého zákona 1 ZO 2019/2020 :: denní
Úvod do Starého zákona 2 LO 2019/2020 :: denní

Katedra systematické teologie

Apologetika ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Církev a islám tento rok se nevyučuje
Církve a jejich eklesiologie v novověku LO 2019/2020 :: denní
Dějiny dogmatu LO 2019/2020 :: denní
Dějiny reformace ZO 2019/2020 :: denní
Dějiny starověké církve ZO 2019/2020 :: denní
Dějiny středověké církve LO 2019/2020 :: denní
Dějiny západního filozofického myšlení LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
Filozofický seminář tento rok se nevyučuje
Křesťanská etika 1 tento rok se nevyučuje
Náboženství v religionistickém bádání ZO 2019/2020 :: denní
Religionistický seminář tento rok se nevyučuje
Religionistika: nové náboženské směry ZO 2019/2020 :: denní
Religionistika: světová náboženství LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
Seminář systematické teologie tento rok se nevyučuje
Systematická teologie 1 tento rok se nevyučuje
Systematická teologie 2 tento rok se nevyučuje
Systematická teologie 3 tento rok se nevyučuje
Systematická teologie: přehled 1 ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Systematická teologie: přehled 2 LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Systematická teologie: současná scéna ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Témata křesťanské etiky LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
Teologie náboženství LO 2019/2020 :: denní
Úvod do současné filozofie ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Základní témata filozofie ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Základy křesťanské etiky ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní

Katedra praktické teologie

Duchovní vedení dětí 1 tento rok se nevyučuje
Evangelizace a učednictví ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Homiletický seminář LO 2019/2020 :: denní
Homiletika ZO 2019/2020 :: denní
Homiletika 1 tento rok se nevyučuje
Homiletika 2 ZO 2019/2020 :: ---
Katechetika LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
Liturgika LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Misiologický seminář LO 2019/2020 :: dálková
Pastorální teologie a služba církve: Misiologie ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie LO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Praxis pietatis: identita 1 ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Praxis pietatis: identita 2 LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Praxis pietatis: služba 1 ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Praxis pietatis: služba 2 LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Praxis pietatis: společenství 1 ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Praxis pietatis: společenství 2 LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Řízení sborové práce LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Sborová pastorace LO 2019/2020 :: dálková
Seminář praktické teologie tento rok se nevyučuje
Úvod do studia ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková

Katedra pastorace a psychologie

Biblické poradenství ZO 2019/2020 :: dálková
Blízkost a emoce ve vztazích tento rok se nevyučuje
Integrace teologie a psychologie LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Manželství a rodina ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Odpuštění jako nástroj pastorace tento rok se nevyučuje
Pastorace 1 ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Pastorace 2 LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Pastorace konfliktů a jejich prevence tento rok se nevyučuje
Pastorace manželství a rodiny LO 2019/2020 :: denní
Pastorace zneužívaných tento rok se nevyučuje
Pastorační dovednosti 1 ZO 2019/2020 :: denní
Pastorační dovednosti 2 LO 2019/2020 :: denní
Pastorační praktikum 1 ZO 2019/2020 :: denní
Pastorační praktikum 2 LO 2019/2020 :: denní
Pastorační směry 1 ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Pastorační směry 2 LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Pedagogická intervence LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
Psychologie osobnosti ZO 2019/2020 :: denní
Psychopatologie 1 ZO 2019/2020 :: denní
Psychopatologie 1-2 tento rok se nevyučuje
Psychopatologie 2 LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Role otce tento rok se nevyučuje
Sexualita LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Sociální psychologie 1 tento rok se nevyučuje
Sociální psychologie 1-2 LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Sociální psychologie 2 tento rok se nevyučuje
Teologická antropologie ZO 2019/2020 :: denní / Člověk jako obraz Boží
Úvod do psychologie osobnosti LO 2019/2020 :: denní
Vývojová psychologie 1 ZO 2019/2020 :: denní
Vývojová psychologie 1-2 tento rok se nevyučuje
Vývojová psychologie 2 LO 2019/2020 :: denní
Zdravé a nezdravé zakoušení ztráty tento rok se nevyučuje
Životní poradenství tento rok se nevyučuje

Praxe

Praxe průběžná PSP 4 tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Praxe průběžná specializační 1 PSP ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Praxe průběžná specializační 2 PSP LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Praxe průběžná: úvodní 1 PSP ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Praxe průběžná: úvodní 2 PSP LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Praxe souvislá kazatelská TPČ-T LO 2019/2020 :: dálková
Praxe souvislá specializační TPČ-P LO 2019/2020 :: dálková
Praxe souvislá specializační v sociální práci LO 2019/2020 :: dálková
Praxe souvislá TPČ-P LO 2019/2020 :: dálková
Praxe souvislá TPČ-P 1 tento rok se nevyučuje
Praxe souvislá TPČ-T ZO 2019/2020 :: denní
Praxe souvislá TPČ-T 1 tento rok se nevyučuje
Praxe souvislá TPČ-T 2 tento rok se nevyučuje
Praxe souvislá v sociální práci LO 2019/2020 :: dálková
Seminář k praxi 4 PSP tento rok se nevyučuje
Supervizní seminář k praxi PSP4 tento rok se nevyučuje

Katedra sociální práce

Aplikovaná filozofie a etika sociální práce LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Aplikovaná sociologie LO 2019/2020 :: denní
Filozofie a etika sociální práce 1 tento rok se nevyučuje
Filozofie a etika v sociální práci ZO 2019/2020 :: denní
Lidská práva a ochrana práv klientů LO 2019/2020 :: ---
Menšiny ZO 2019/2020 :: denní
Metody sociální práce LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Metody sociálního výzkumu ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Pastoračně sociální gerontologie ZO 2019/2020 :: dálková
Pastoračně sociální práce s delikventy LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
První psychologická pomoc LO 2019/2020 :: ---
Přístupy v sociální práci ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Sociální politika 3 tento rok se nevyučuje
Sociální práce: teorie a metody 3 tento rok se nevyučuje
Sociální práce: teorie a metody 4 tento rok se nevyučuje
Sociální práce: teorie a metody 5 tento rok se nevyučuje
Sociální výzkum v praxi LO 2019/2020 :: denní
Specifické oblasti v sociální politice LO 2019/2020 :: denní
Světové sociální problémy LO 2019/2020 :: dálková
Teorie sociální práce LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Úvod do sociální patologie ZO 2019/2020 :: denní
Úvod do sociální politiky ZO 2019/2020 :: denní
Úvod do sociální práce ZO 2019/2020 :: denní
Úvod do sociologie ZO 2019/2020 :: denní
Základy práva 1 LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Základy práva 2 ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Základy práva 3- Základní právní otázky v sociální oblasti tento rok se nevyučuje
Základy práva: sociální zabezpečení LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Zdraví a nemoc ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní

Všeobecné

Angličtina : oborová témata LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Angličtina : seminář 1 ZO 2019/2020 :: denní
Angličtina : seminář 2 LO 2019/2020 :: denní
Angličtina : úvodní témata 1 ZO 2019/2020 :: denní
Angličtina : úvodní témata 2 LO 2019/2020 :: denní
Angličtina IK 1 tento rok se nevyučuje
Němčina: seminář 1 ZO 2019/2020 :: dálková
Němčina: úvodní témata 1 ZO 2019/2020 :: dálková
Příprava absolventské práce LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
Psaní absolventské práce 1 tento rok se nevyučuje
Psaní absolventské práce 2 tento rok se nevyučuje
Psaní absolventské práce 3 tento rok se nevyučuje
Psaní absolventské práce 4 tento rok se nevyučuje
Seminář k absolventské práci ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Sociální patologie: seminář LO 2019/2020 :: denní
Tělesná výchova tento rok se nevyučuje
Tématický seminář k absolventské práci ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: dálková
Tematický seminář k absolventské práci 1 ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: dálková
Tematický seminář k absolventské práci 2 ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: dálková
Úvod do studia jazyků ZO 2019/2020 :: dálková
Výpočetní technika ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184