Předměty

Co se učí na ETS?

Každý předmět představuje jednosemestrální kurz. Ty se na ETS učí v několika formách:

  • každý týden 2 hodiny (kurzy denního studia)
  • sedmkrát za semestr v sobotu 2 hodiny (kurzy dálkového studia)
  • dvoudenní soustředění
  • pětidenní soustředění
  • bloková výuka cca třikrát za semestr jeden den
  • zkouška
  • odborné praxe
  • psaní písemné práce

Následující výpis obsahuje všechny předměty za poslední 3 roky. Jsou tam tudíž i volitelné kurzy, které se učí jen v případě, že je vyučující nabídne a studenti si je vyberou.

Kurzy mohou navštěvovat i nestudenti. Podívejte se na seznam kurzů otevřených pro veřejnost.

Katedra biblických studií

Badatelský seminář katedry biblických studií LO 2017/2018 :: ---
Bible v kostce ZO 2017/2018 :: ---
Biblická interpretace LO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: --- / Duch svatý v životě společenství a jednotlivce
ZO 2017/2018 :: ---
Dobové pozadí Nového zákona ZO 2017/2018 :: dálková
Dobové pozadí Starého zákona tento rok se nevyučuje
Exegeze Nového zákona 1 LO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
Exegeze Nového zákona 2 LO 2017/2018 :: dálková
Exegeze Starého zákona 1 tento rok se nevyučuje
Exegeze Starého zákona 2 ZO 2017/2018 :: denní
Hebrejština LO 2017/2018 :: dálková
Hebrejština: úvod 1 tento rok se nevyučuje
Hebrejština: úvod 2 tento rok se nevyučuje
Interpretace starozákonních textů LO 2017/2018 :: denní / Kontexty interpretace
Kniha Exodus tento rok se nevyučuje
Řecká četba tento rok se nevyučuje
Řecká četba 2 tento rok se nevyučuje
Řečtina LO 2017/2018 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
Řečtina 1 tento rok se nevyučuje
Řečtina 2 tento rok se nevyučuje
Teologie Nového zákona LO 2017/2018 :: dálková
Teologie Starého zákona LO 2017/2018 :: denní
Úvod do hebrejštiny LO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
Úvod do Nového zákona 1 ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2017/2018 :: denní
Úvod do Nového zákona 2 LO 2017/2018 :: dálková
LO 2017/2018 :: denní
Úvod do řečtiny ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2017/2018 :: denní
Úvod do Starého zákona 1 ZO 2017/2018 :: denní
Úvod do Starého zákona 2 LO 2017/2018 :: denní
Úvod do Starého zákona 3 tento rok se nevyučuje

Katedra systematické teologie

Apologetika tento rok se nevyučuje
Církev a islám ZO 2017/2018 :: ---
Církevní dějiny 1 tento rok se nevyučuje
Církevní dějiny 2 tento rok se nevyučuje
Církevní dějiny 3 tento rok se nevyučuje
Církve a jejich eklesiologie v novověku LO 2017/2018 :: denní
Dějiny dogmatu tento rok se nevyučuje
Dějiny reformace tento rok se nevyučuje
Dějiny starověké církve ZO 2017/2018 :: denní
Dějiny středověké církve LO 2017/2018 :: denní
Dějiny západního filozofického myšlení LO 2017/2018 :: dálková
LO 2017/2018 :: denní
Ekumenická eklesiologie tento rok se nevyučuje
Filozofie 1 tento rok se nevyučuje
Filozofie 2 tento rok se nevyučuje
Filozofie 3 tento rok se nevyučuje
Jasnost Písma tento rok se nevyučuje
Křesťanská etika 1 LO 2017/2018 :: dálková / Základy křesťanské etiky
Křesťanská etika 2 tento rok se nevyučuje
Náboženství v religionistickém bádání tento rok se nevyučuje
Religionistický seminář ZO 2017/2018 :: --- / Svatá Písma v náboženstvích
Religionistika 1 tento rok se nevyučuje
Religionistika 2 tento rok se nevyučuje
Religionistika 3 tento rok se nevyučuje
Religionistika: nové náboženské směry tento rok se nevyučuje
Religionistika: světová náboženství ZO 2017/2018 :: denní
Seminář systematické teologie LO 2017/2018 :: dálková
LO 2017/2018 :: denní
Systematická teologie 1 ZO 2017/2018 :: dálková
Systematická teologie 2 LO 2017/2018 :: denní
Systematická teologie 3 ZO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
Systematická teologie: přehled 1 ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2017/2018 :: denní
Systematická teologie: přehled 2 LO 2017/2018 :: dálková
Systematická teologie: současná scéna ZO 2017/2018 :: dálková
Témata křesťanské etiky LO 2017/2018 :: dálková
Teologie náboženství tento rok se nevyučuje
Úvod do současné filozofie LO 2017/2018 :: dálková
Základní témata filozofie ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2017/2018 :: denní
Základy křesťanské etiky LO 2017/2018 :: dálková
ZO 2017/2018 :: denní

Katedra praktické teologie

Duchovní vedení dětí 1 ZO 2017/2018 :: ---
Duchovní vedení dětí 2 tento rok se nevyučuje
Duchovní vedení dětí 3 tento rok se nevyučuje
Evangelizace a učednictví ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2017/2018 :: denní
Evangelizace a učednictví 1 tento rok se nevyučuje
Evangelizace a učednictví 1-2 tento rok se nevyučuje
Evangelizace a učednictví 2 tento rok se nevyučuje
Homiletický seminář LO 2017/2018 :: denní
Homiletika 1 ZO 2017/2018 :: ---
Homiletika 2 tento rok se nevyučuje
Katechetika ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2017/2018 :: --- / "Tak Bůh miloval svět": Co a jak vyučovat?
Krása evangelia tento rok se nevyučuje
Křesťanské prameny pedagogiky tento rok se nevyučuje
Liturgika LO 2017/2018 :: dálková
Nové podoby církve tento rok se nevyučuje
Pastorální teologie tento rok se nevyučuje
Pastorální teologie a služba církve: Misiologie ZO 2017/2018 :: dálková
Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2017/2018 :: denní
Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie LO 2017/2018 :: dálková
Pastýřská péče tento rok se nevyučuje
Praxis pietatis 1 tento rok se nevyučuje
Praxis pietatis 2 tento rok se nevyučuje
Praxis pietatis: identita 1 ZO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
Praxis pietatis: identita 2 LO 2017/2018 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
Praxis pietatis: služba 1 ZO 2017/2018 :: denní
Praxis pietatis: služba 2 LO 2017/2018 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
Praxis pietatis: společenství 1 ZO 2017/2018 :: denní
Praxis pietatis: společenství 2 LO 2017/2018 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
Řízení sborové práce LO 2017/2018 :: dálková
Sborová pastorace LO 2017/2018 :: dálková
Seminář praktické teologie tento rok se nevyučuje
Úvod do studia LO 2017/2018 :: dálková
ZO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková

Katedra pastorace a psychologie

Biblické poradenství tento rok se nevyučuje
Integrace teologie a psychologie ZO 2017/2018 :: dálková
Krizová intervence tento rok se nevyučuje
Manželství a rodina LO 2017/2018 :: dálková
LO 2017/2018 :: denní
Odpuštění jako nástroj pastorace LO 2017/2018 :: ---
Pastorace 1 ZO 2017/2018 :: dálková
Pastorace 2 ZO 2017/2018 :: dálková
Pastorace konfliktů a jejich prevence tento rok se nevyučuje
Pastorace manželství a rodiny LO 2017/2018 :: dálková
Pastorační dovednosti 1 ZO 2017/2018 :: denní
Pastorační dovednosti 2 LO 2017/2018 :: denní
Pastorační praktikum 1 ZO 2017/2018 :: denní
Pastorační praktikum 2 LO 2017/2018 :: denní
Pastorační směry 1 ZO 2017/2018 :: dálková
Pastorační směry 2 LO 2017/2018 :: dálková
Psychologie osobnosti ZO 2017/2018 :: denní
Psychologie osobnosti 1 tento rok se nevyučuje
Psychologie osobnosti 2 tento rok se nevyučuje
Psychologie osobnosti 3 tento rok se nevyučuje
Psychopatologie 1 ZO 2017/2018 :: dálková
Psychopatologie 1-2 ZO 2017/2018 :: dálková
Psychopatologie 2 ZO 2017/2018 :: dálková
Role otce tento rok se nevyučuje
Sexualita LO 2017/2018 :: dálková
LO 2017/2018 :: denní
Sociální psychologie 1 ZO 2017/2018 :: dálková
Sociální psychologie 1-2 ZO 2017/2018 :: dálková
Sociální psychologie 2 ZO 2017/2018 :: dálková
Soustředění denních studentů tento rok se nevyučuje
Stud jako pastorační problém tento rok se nevyučuje
Supervize pro kazatele tento rok se nevyučuje
Supervizní seminář pro školy tento rok se nevyučuje
Úvod do psychologie tento rok se nevyučuje
Úvod do psychologie osobnosti LO 2017/2018 :: denní
Vývojová psychologie 1 tento rok se nevyučuje
Vývojová psychologie 1-2 ZO 2017/2018 :: denní
Vývojová psychologie 2 tento rok se nevyučuje
Základy psychoterapie 1 tento rok se nevyučuje
Základy psychoterapie 2 tento rok se nevyučuje
Zdravé a nezdravé zakoušení ztráty tento rok se nevyučuje

Praxe

Praxe průběžná PSP 2 tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná PSP 1 tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná PSP 3 tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná PSP 4 ZO 2017/2018 :: dálková
Praxe průběžná PSP 5 tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná PSP 6 tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP ZO 2017/2018 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T ZO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP LO 2017/2018 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T LO 2017/2018 :: dálková
LO 2017/2018 :: denní
Praxe průběžná specializační 1 PSP ZO 2017/2018 :: dálková
Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T ZO 2017/2018 :: dálková
Praxe průběžná specializační 2 PSP LO 2017/2018 :: dálková
Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T LO 2017/2018 :: dálková
Praxe průběžná TPČ - P 1 tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná TPČ - P 2 tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná TPČ - T 1 tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná TPČ - T 2 tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná TPČ - T 3 tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná TPČ - T 4 tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná TPČ - T 5 tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná TPČ - T 6 tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná TPČ-P 3 tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná TPČ-P 4 tento rok se nevyučuje
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P LO 2017/2018 :: dálková
LO 2017/2018 :: denní
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P ZO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T ZO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T LO 2017/2018 :: dálková
LO 2017/2018 :: denní
Praxe průběžná: úvodní 1 PSP ZO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
Praxe průběžná: úvodní 2 PSP LO 2017/2018 :: dálková
LO 2017/2018 :: denní
Praxe souvislá kazatelská TPČ-T LO 2017/2018 :: dálková
Praxe souvislá PSP 1 LO 2017/2018 :: denní
Praxe souvislá PSP 2 tento rok se nevyučuje
Praxe souvislá PSP 3 tento rok se nevyučuje
Praxe souvislá specializační TPČ-P ZO 2017/2018 :: dálková
LO 2017/2018 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
Praxe souvislá specializační v sociální práci LO 2017/2018 :: dálková
Praxe souvislá TPČ-P ZO 2017/2018 :: dálková
LO 2017/2018 :: dálková
Praxe souvislá TPČ-P 1 LO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: denní
Praxe souvislá TPČ-P 2 tento rok se nevyučuje
Praxe souvislá TPČ-P 3 tento rok se nevyučuje
Praxe souvislá TPČ-T LO 2017/2018 :: dálková
Praxe souvislá TPČ-T 1 LO 2017/2018 :: denní
Praxe souvislá TPČ-T 2 ZO 2017/2018 :: denní
Praxe souvislá v sociální práci LO 2017/2018 :: dálková
Seminář k praxi TPČ-P3 tento rok se nevyučuje
Seminář k praxi TPČ-P4 tento rok se nevyučuje
Seminář k praxi 4 PSP ZO 2017/2018 :: dálková
Seminář k praxi TPČ-P1 tento rok se nevyučuje
Seminář k praxi TPČ-P2 tento rok se nevyučuje
Seminář k praxi TPČ-T1 tento rok se nevyučuje
Seminář k praxi TPČ-T2 tento rok se nevyučuje
Supervizní seminář k praxi PSP 1 tento rok se nevyučuje
Supervizní seminář k praxi PSP 2 tento rok se nevyučuje
Supervizní seminář k praxi PSP 5 tento rok se nevyučuje
Supervizní seminář k praxi PSP 6 tento rok se nevyučuje
Supervizní seminář k praxi PSP3 tento rok se nevyučuje
Supervizní seminář k praxi PSP4 LO 2017/2018 :: dálková

Katedra sociální práce

Anti-Human Trafficking tento rok se nevyučuje
Aplikovaná filozofie a etika sociální práce tento rok se nevyučuje
Etika práce s klientem tento rok se nevyučuje
Filozofie a etika sociální práce 1 ZO 2017/2018 :: denní
Filozofie a etika sociální práce 2 tento rok se nevyučuje
Filozofie a etika sociální práce 3 tento rok se nevyučuje
Filozofie a etika v sociální práci tento rok se nevyučuje
Menšiny tento rok se nevyučuje
Metody sociální práce LO 2017/2018 :: dálková
Metody sociálního výzkumu ZO 2017/2018 :: dálková
Metody sociálního výzkumu 1 tento rok se nevyučuje
Metody sociálního výzkumu 1-2 tento rok se nevyučuje
Metody sociálního výzkumu 2 tento rok se nevyučuje
Pastoračně sociální práce s delikventy tento rok se nevyučuje
Pastoračně sociální práce s postiženými osobami tento rok se nevyučuje
Pastoračně sociální řešení hraničních životních situací tento rok se nevyučuje
Přístupy v sociální práci LO 2017/2018 :: dálková
Sociální patologie tento rok se nevyučuje
Sociální politika 1 tento rok se nevyučuje
Sociální politika 2 tento rok se nevyučuje
Sociální politika 3 ZO 2017/2018 :: denní
Sociální práce: teorie a metody 2 tento rok se nevyučuje
Sociální práce: teorie a metody 3 LO 2017/2018 :: dálková
Sociální práce: teorie a metody 4 LO 2017/2018 :: dálková
Sociální práce: teorie a metody 5 ZO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: denní
Sociální výzkum v praxi ZO 2017/2018 :: dálková
Sociologie pro pastoračně-sociální pracovníky 1 tento rok se nevyučuje
Sociologie pro pastoračně-sociální pracovníky 2 tento rok se nevyučuje
Světové sociální problémy LO 2017/2018 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
Teorie sociální práce LO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
Úvod do sociální patologie ZO 2017/2018 :: denní
Úvod do sociální práce ZO 2017/2018 :: denní
Základy ekonomiky a projektová práce tento rok se nevyučuje
Základy práva 1 LO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
Základy práva 2 LO 2017/2018 :: dálková
Základy práva 3- Základní právní otázky v sociální oblasti LO 2017/2018 :: dálková
Základy práva: sociální zabezpečení LO 2017/2018 :: dálková / Právo 3
Zdraví a nemoc LO 2017/2018 :: dálková
ZO 2017/2018 :: denní
Zdraví a nemoc 1 tento rok se nevyučuje
Zdraví a nemoc 2 tento rok se nevyučuje

Všeobecné

Angličtina : oborová témata LO 2017/2018 :: denní
Angličtina : seminář 1 ZO 2017/2018 :: denní
Angličtina : seminář 2 LO 2017/2018 :: denní
Angličtina : úvodní témata 1 ZO 2017/2018 :: denní
Angličtina : úvodní témata 2 LO 2017/2018 :: denní
Angličtina 1 tento rok se nevyučuje
Angličtina 2 tento rok se nevyučuje
Angličtina 3 tento rok se nevyučuje
Angličtina 4 tento rok se nevyučuje
Angličtina IK 1 LO 2017/2018 :: denní
Latina: Úvod tento rok se nevyučuje
Němčina 1 tento rok se nevyučuje
Němčina 2 tento rok se nevyučuje
Němčina 3 tento rok se nevyučuje
Němčina: seminář 1 tento rok se nevyučuje
Němčina: seminář 2 tento rok se nevyučuje
Němčina: úvodní témata 1 tento rok se nevyučuje
Němčina: úvodní témata 2 tento rok se nevyučuje
Psaní absolventské práce 1 ZO 2017/2018 :: denní
Psaní absolventské práce 2 tento rok se nevyučuje
Psaní absolventské práce 3 ZO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
Psaní absolventské práce 4 LO 2017/2018 :: denní
Psaní bakalářské práce 1 tento rok se nevyučuje
Psaní bakalářské práce 2 tento rok se nevyučuje
Seminář k absolventské práci ZO 2017/2018 :: denní
Tělesná výchova LO 2017/2018 :: denní
Tématický seminář k absolventské práci LO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: denní
Tematický seminář k absolventské práci 1 ZO 2017/2018 :: denní
Tematický seminář k absolventské práci 2 LO 2017/2018 :: denní
Úvod do studia 1 tento rok se nevyučuje
Úvod do studia 1-2 tento rok se nevyučuje
Úvod do studia 2 tento rok se nevyučuje
Výpočetní technika ZO 2017/2018 :: denní

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184