Osoba :: Mgr. Peter Cimala, Ph.D.,DiS.

Profil

Absolvent oboru teologie na ETS (DiS., 2001). Ve studiu teologie pokračoval v magisterském programu na UK Evangelická teologická fakulta v Praze a v Lipsku (Mgr., 2003). Postgraduální studium Nového zákona na téže fakultě ukončil obhajobou disertační práce s názvem: Svoboda v listu Galatským: Eleutheria jako soteriologická metafora (Th.D., 2010). Je ordinovaným kazatelem Církve bratrské. Na ETS vyučuje od roku 2003 především kurzy k Novému zákonu a biblické hermeneutice.

Výběr z publikační činnosti:

Cimala, Peter. Svoboda v teologii apoštola Pavla na pozadí politické propagandy, in: Jiří C. Klimeš (ed.). Jednota v mnohosti - In pluribus unitas. Fórum Velehrad X. Olomouc: Refugium, 2015, s. 23-31, ISBN 978-80-7412-192-0.

Cimala, Peter. Finanční podpora misijní práce apoštola Pavla: evangelium zadarmo? Teologická reflexe 21 (1/2015), s. 49-66. ISSN 1211-1872.

Cimala, Peter. The Philemon Debate. Donald F. Tolmie (ed.) Philemon in Perspective: Interpreting a Pauline Letter. Berlin: De Gruyter, 2010 (review article). Journal of Early Christian History 4 (1/2014), ISSN 2222-582X, s. 149–155.

Cimala, Peter. Bible v moderním jazyce: srovnání nových českých překladů. Brána 1 (2013), s. 20-21. ISSN 1803-828X.

Cimala, Peter. Bible potřebuje výklad. Rozhovor s prof. Petrem Pokorným. Brána 3 (2013), s. 6-9. ISSN 1803-828X.

Cimala, Peter. V Kristu Ježíši. Brána 4 (2011), s. 13-19. ISSN 1803-828X.

Cimala, Peter. Mezi fundamentalismem a liberalismem. Brána 10 (2011), s. 18. ISSN 1803-828X.

Cimala, Peter. Velikonoce bez vzkříšení. Brána 3/2010, s. 17.

Cimala, Peter. L. Tichý, Chvála lásky: Interpretace a účinky 13. kapitoly Prvního listu Korinťanům (recenze). Studia theologica 4 (2010), s. 131-134,  ISSN 1212-8570.

Cimala, Peter. Benedikt XVI. Apoštol Ježíše Krista: Promluvy o svatém Pavlovi (recezne). Křesťanská revue 6 (2010), s. 36-39, ISSN 0023-4613.

Cimala, Peter. Obrácení, povolání a poslání apoštola Pavla. Theologia vitae (2010), s. 163 – 181. ISSN: 1803-4829.

Cimala, Peter. Dynamika vzniku Nového zákona: od vyprávění ke kánonu: G. Theissen, Úvod do Nového zákona, 2008 (recenze). Teologická reflexe 1/2009, s. 97-99.

Cimala, Peter. Nemorální podobenství. Brána 10/2009, s. 23.

Cimala, Peter. Svoboda jako soteriologická metafora v listu Galatským. in: L. Tichý, D. Opatrný, (eds.) Apoštol Pavel a Písmo. Olomouc: VUP, 2009, s. 31-54.

Cimala, Peter. Svoboda v listu Galatským: Eleutheria jako soteriologická metafora (disertační práce v oboru biblická teologie, 300 s., nepublikováno). Praha: ETF UK, 2009.

Cimala, Peter. List Galatským podle nových českých překladů (B21, ČSP). Theologia vitae 2 (2009), s. 219-234, ISSN 1803-4829.

Cimala, Peter. Dynamika vzniku Nového zákona: od vyprávění ke kánonu: G. Theissen, Úvod do Nového zákona, 2008 (recenze). Teologická reflexe 1/2009, s. 97-99.

Cimala, Peter. J. D. G. Dunn: Three Mistakes of Modern Research on Historical Jesus (recenze). Communio viatorum 1/2008, s. 115-117.

Cimala, Peter. Bohoslužba ve světle Nového zákona: jednota a rozmanitost. Theologia vitae 2/2008, s. 153-178.

Cimala, Peter. Spor o svobodu: Svoboda v listech Pavla z pohledu dějin bádání. Studie a texty  1/2007, s. 62-85.

Cimala, Peter. R. B. Hays: The Moral Vision of the New Testament: Community, Cross, New Creation: A Contemporary Introduction to New Testament Ethics (recenze).  Evanjelikálny teologický časopis 2/2006, s. 73-75.

Vyučované předměty

Calendar Kalendář

Dobové pozadí Nového zákona ZO 2013/2014 :: dálková
ZO 2011/2012 :: dálková
ZO 2010/2011 :: denní
ZO 2009/2010 :: denní
ZO 2009/2010 :: dálková
ZO 2008/2009 :: denní
ZO 2007/2008 :: dálková
Exegeze Nového zákona 1 LO 2014/2015 :: denní
ZO 2013/2014 :: dálková
ZO 2011/2012 :: denní
ZO 2011/2012 :: dálková
ZO 2010/2011 :: denní
ZO 2009/2010 :: denní
ZO 2008/2009 :: denní
Systematická teologie 1 LO 2015/2016 :: ---
LO 2014/2015 :: ---
Pastorální teologie LO 2015/2016 :: ---
Katechetika ZO 2017/2018 :: ---
Úvod do studia 1 ZO 2013/2014 :: denní
ZO 2012/2013 :: denní
ZO 2012/2013 :: dálková
ZO 2010/2011 :: denní
ZO 2009/2010 :: denní
Exegeze Nového zákona 2 LO 2008/2009 :: denní
Úvod do studia 2 LO 2013/2014 :: denní
LO 2012/2013 :: denní
LO 2010/2011 :: denní
LO 2009/2010 :: denní
Biblická interpretace ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: ---
ZO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
LO 2018/2019 :: ---
ZO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: ---
ZO 2017/2018 :: denní
LO 2016/2017 :: dálková
ZO 2016/2017 :: ---
ZO 2015/2016 :: denní
LO 2014/2015 :: dálková
ZO 2014/2015 :: ---
ZO 2014/2015 :: denní
LO 2013/2014 :: ---
LO 2013/2014 :: ---
ZO 2013/2014 :: denní
ZO 2013/2014 :: ---
LO 2012/2013 :: denní
LO 2012/2013 :: dálková
LO 2012/2013 :: ---
LO 2011/2012 :: ---
LO 2010/2011 :: denní
LO 2009/2010 :: denní
LO 2008/2009 :: dálková
Psaní absolventské práce 4 LO 2010/2011 :: dálková
Úvod do studia 1-2 ZO 2010/2011 :: dálková
ZO 2008/2009 :: dálková
Teologie Nového zákona LO 2021/2022 :: dálková
LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
LO 2015/2016 :: denní
LO 2015/2016 :: dálková
LO 2014/2015 :: denní
LO 2013/2014 :: denní
LO 2013/2014 :: dálková
LO 2011/2012 :: denní
LO 2011/2012 :: dálková
LO 2011/2012 :: dálková
Badatelský seminář katedry biblických studií LO 2017/2018 :: ---
LO 2014/2015 :: ---
LO 2013/2014 :: ---
LO 2012/2013 :: ---
LO 2011/2012 :: ---
Výklad novozákonních epištol LO 2012/2013 :: ---

Účast na projektech

Konverze - základní křesťanská zkušenost

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184