Sborový pracovník

  • Studijní program pro aktivní křesťany všech generací vedle programů VOŠ.
  • Studuje se zpravidla v kombinované (lze i v denní) formě studia spolu se studenty VOŠ.
  • Předměty v programu jsou zvoleny tak, aby program tvořil logický, uzavřený celek.
  • Sborový pracovník má doporučený studijní plán. Je možné ho přizpůsobit potřebám a očekáváním studenta.
  • Pokud student získá 60 a více kreditů, při ukončení programu získá Certifikát ETS.
Podmínky přijetí

Přijímací řízení probíhá ve stejných termínech a režimu jako na VOŠ s těmito výjimkami:

  • Není třeba splnit limit pro přijetí v testu z cizího jazyka.
  • Student nepotřebuje maturitní vysvědčení.
  • Doklad o zdravotní způsobilosti ke studiu se nevyžaduje.

Přihláška: Přihláška do programu Sborový pracovník, mimo VOŠ, .pdf

Mimořádně je možné ke studiu nastoupit i k 1. únoru. V takovém případě je přihlášku třeba podat do 10. ledna.

Případné dotazy rád zodpoví správce studijního programu David Beňa, lic. theol. mail: david.bena@etspraha.cz nebo studijní oddělení, viz Kontakty.