Dny otevřených dveří

jsou pro zájemce o studium nejlepší příležitostí, jak se seznámit se školou. Pokud se chystáte přijít, dejte nám to prosím vědět předem emailem studijni@etspraha.cz nebo telefonicky: 731 425 358.

Termíny ve školním roce 2023/24:

Denní studium út 20. 2. sociální práce (PSP)
st 21. 2. teologie (TPČ)
13. 3. 10. 4. 24. 4.
Kombinované studium 10. 2. 16. 3. 6. 4.  

Pokud se Vám vypsané termíny nehodí, je možné si domluvit i individuální návštěvu školy.

Předpokládaný program Dne otevřených dveří:

8:15 Přivítání zájemců o studium v ředitelně (1. patro vlevo) a prohlídka budovy
následuje výuka dle rozvrhu
10:00 Informace o možnostech studia - ředitelna v 1. patře vlevo, prohlídka budovy školy, info o komunitním centru Chvaly
následuje výuka dle rozvrhu
12:00 Informace o možnostech studia - ředitelna v 1. patře vlevo
následuje výuka dle rozvrhu

Okruhy témat na Dnech otevřených dveří:

 • rozhovor o studijních záměrech uchazeče
 • podrobnosti o studijních programech ETS
 • informace o systému odborných praxí
 • přístup do vyučovacích hodin
 • rozhovor se studenty ETS
 • informace o učitelích ETS
 • možnosti návazného VŠ studia v ČR i v zahraničí
 • prohlídka knihovny
 • možnosti ubytování denních studentů, prohlídka ubytovny
 • písemné informace pro zájemce o studium, přihlášky ke studiu, učební plány aj.
 • možnosti uplatnění absolventů
 • prostor pro dotazy

Na setkání s Vámi se těší:

Důležité termíny přijímacího řízení:

5. 6. 2023 uzávěrka přihlášek pro řádný termín
12. 6. 2023 řádný termín přijímacích zkoušek
19. 8. 2023 náhradní termín přijímacích zkoušek