Osoba :: Mgr. Pavel Paluchník, DiS.

Profil

Církev

Narodil se do kazatelské rodiny a od malička tak prožíval krásy i zápasy života v církvi a pastýřské služby. Své rozhodnutí pro Krista uzrávalo od dětských let a přetavilo se v přijetí Božího povolání do služby v církvi, nejprve v mládeži a posléze i v roli kazatele. Svůj vikariát v Církvi bratrské započal ve sboru v Karlových Varech (2007-2008), dále sloužil jako kazatel v Černošicích (2008-2017) a od roku 2017 působí v Poděbradech. Několik let byl členem Odboru pro mládež a členem Odboru pro vzdělávání při Radě CB. V roce 2006 se účastnil dvouměsíčního misijního pobytu v africkém Malawi.

Studium

ETS absolvoval v roce 2002 (abs. práce na téma „Eschatologie v první a druhé reformaci“). ETF UK absolvoval v roce 2006 (dipl. práce: „A unique role of Jesus´ humanity in paraenesis in the epistle to the Hebrews“). Roční stáž (2004-2005) absolvoval na Union Theological College, QUB v Severním Irsku, na kterou navázaly kratší studijní pobyty v Anglii (Tyndale House - Cambridge, 2010) a v USA (Wheaton College – Chicago, 2015). V současnosti studuje v postgraduálním programu ETF UK obor novozákonní teologie, kde se soustředí na epištolu Židům. Na ETS učí od roku 2006. Vyučuje předměty Úvod do Nového zákona 1 a 2, Exegeze NZ 1 a 2 a Dobové pozadí NZ. Od roku 2020 je vedoucím katedry biblistiky.

Rodina

Pavel Paluchník je ženatý a s manželkou vychovávají tři děti. Mezi jeho záliby patří vysokohorská turistika, kolektivní sporty, vytrvalostní běh, poslouchá hudbu a rád hraje na baskytaru.

Publikace

Odborné studie

  • “Let us go outside the camp bearing his reproach : Hebrews 13:13 and purpose of the epistle” (výstup z konference IPU 2019, má vyjít tiskem v roce 2021)
  • „Cesta k dospělosti : Analýza problému komunity a pastorační strategie autora v listu Židům 5,11-6,12” In: Jednota v mnohosti: sborník konferenčních příspěvků In pluribus unitas: 2016. Chomutov: Luboš Marek, 2018, s. 66–76.
  • “Překlad listu Židům ve znění B21 a ČSP” In: Theologia vitae. 2009, sv. 2, č. 2, s. 207-218.

Články z církevních periodik z poslední doby:

  • „Immanuel“ in: Brána (1/2021)
  • „Sedmý den“ in: Brána (3/2020)
  • “Budete milovat jen ty, kdo milují vás? (Mt 5,43-48)” in: Brána (8-9/2019)
  • “Obraťte se! (Ez 14,6)” in: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry (33/2018)
  • „Velikonoce, my a naše doba“ In: Brána (4/2015)

Vyučované předměty

Calendar Kalendář

Úvod do Nového zákona 1 ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2015/2016 :: dálková
ZO 2013/2014 :: dálková
ZO 2011/2012 :: dálková
ZO 2010/2011 :: denní
ZO 2009/2010 :: denní
ZO 2009/2010 :: dálková
ZO 2008/2009 :: denní
Dobové pozadí Nového zákona ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2015/2016 :: dálková
Exegeze Nového zákona 1 ZO 2021/2022 :: dálková
LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
LO 2015/2016 :: denní
ZO 2015/2016 :: dálková
Exegeze Nového zákona 2 LO 2021/2022 :: dálková
ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
LO 2015/2016 :: dálková
ZO 2015/2016 :: denní
LO 2013/2014 :: dálková
LO 2011/2012 :: denní
LO 2011/2012 :: dálková
Úvod do Nového zákona 2 LO 2021/2022 :: dálková
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2017/2018 :: dálková
LO 2015/2016 :: dálková
LO 2013/2014 :: dálková
LO 2010/2011 :: denní
LO 2009/2010 :: denní
LO 2009/2010 :: dálková
LO 2008/2009 :: denní
Psaní absolventské práce 2 LO 2015/2016 :: denní
Psaní absolventské práce 4 LO 2017/2018 :: denní
Psaní absolventské práce 3 ZO 2017/2018 :: dálková
Badatelský seminář katedry biblických studií LO 2017/2018 :: ---
LO 2014/2015 :: ---
LO 2013/2014 :: ---
ZO 2013/2014 :: ---
LO 2012/2013 :: ---
LO 2011/2012 :: ---
Tématický seminář k absolventské práci LO 2018/2019 :: dálková
Příprava absolventské práce LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: dálková
LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: dálková
Tematický seminář k absolventské práci 1 ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: dálková
Tematický seminář k absolventské práci 2 LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: dálková

Mentorovaní studenti

Robert Babušík
Pavel Barbořák
BcA. Pavel Bečvář
Mgr. Miriam Boháčová
Ing. arch. Nataliya Bolnykh
Ondřej Bulušek
Jan Heřmanský, DiS.
Ing. Pavel Homolka
Václav Homolka
Petra Hořelková
Jan Hronek
Václav Janča
David Janoušek
Lubomír Kastner
Bc. Aneta Kundrátová, DiS.
Ing. Miroslava Lacová
Martina Leitmanová Soudná
Filip Marosz
Bc. Daniel Marvan
Lukáš Melkus
Bc. Kateřina Morávková
Jiří Musil
Mgr. Petra Müllerová
MgA. Veronika Neumanová
Ondřej Paulus, DiS.
Eva Petržílková
Marie Šušlíková
MgA. Anna Tichá
Jan Tymich
Tadeáš Varmus
Bc. Ondřej Vavrečka
Mgr. Petr Vejmělka
Jacqueline Vojáčková
Bc. Josef Volenec
Mgr. Zdeněk Zárybnický

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184