Roční biblická škola ETS od září 2023 v Brně

16. 05. 2023

Záměr roční školy

 • roční BŠ reaguje na vzdělávací potřeby jihomoravského seniorátu CB
 • vychází z předmětů ETS, přizpůsobené potřebám starších sborů, ved. mládeže a pod.
 • cílem je hlubší seznámení se s Biblí, vedení lidí, základy pastorace, evangelizace a učednictví
 • tento ročník klade důraz na výklad Nového zákona
 • student volí náročnost svého studia – forma Kredit / Audit, viz níže
 • školu tvoří deset sobotních setkání, viz rozpis termínů a témat níže.

Termín, čas a místo setkání

Biblická škola proběhne v prostorech sboru Církve bratrské - Betanie, Smetanova 14, Brno, při větším počtu zájemců částečně také v CB Kounicova.

 • Zimní období: 16. září; 21. října; 18. listopadu; 16. prosince; 13. ledna;
 • Letní období: 17. února; 23. března; 27. dubna; 18. května; 15. června

Sobotní setkání tvoří čtyři výukové bloky po 90 min:

 • Dopoledne: 9:00-10:30; 10:50-12:20
 • Odpoledne: 13:40-15:10; 15:30-17:00

Pozn.: Čas na oběd 12:20-13:40 počítá s návštěvou restaurace, případně s obědem z vlastních zdrojů na místě. Čas výuky lze případně drobně upravit podle možností a spojů účastníků.

Témata jednotlivých setkání

Datum   Předmět Učitel
16. září Dopoledne: Pastorační dovednosti 1 PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS., Mgr. Štěpánka Paluchníková
  Odpoledne: Úvod do Nového zákona 1 Mgr. Pavel Paluchník, Ph.D.
21. října Celý den: Biblická interpretace David Beňa, lic. theol.
18. listopadu Dopoledne: Pastorační dovednosti 1 PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS., Mgr. Štěpánka Paluchníková
  Odpoledne: Úvod do Nového zákona 1 Mgr. Pavel Paluchník, Ph.D.
16. prosince Celý den: Evangelizace a učednictví Ing. Daniel Fajfr, M.Th.
13. ledna Dopoledne: Pastorační dovednosti 1 PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS., Mgr. Štěpánka Paluchníková
  Odpoledne: Úvod do Nového zákona 1 Mgr. Pavel Paluchník, Ph.D.
17. února Dopoledne: Pastorační dovednosti 1 PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS., Mgr. Štěpánka Paluchníková
  Odpoledne: Úvod do Nového zákona 1 Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
23. března Celý den: Leadership Bc. David Novák, M.Th.
27. dubna Dopoledne: Pastorační dovednosti 1 PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS., Mgr. Štěpánka Paluchníková
  Odpoledne: Úvod do Nového zákona 1 Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
11. května Celý den: Biblická interpretace David Beňa, lic. theol.
1. června Dopoledne: Pastorační dovednosti 1 PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS., Mgr. Štěpánka Paluchníková
  Odpoledne: Úvod do Nového zákona 1 Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Přihláška, účastnický poplatek

Zájemci o účast v Roční biblické škole se přihlašují vyplněním on-line přihlášky.

Přihláška se stává závaznou dnem připsání účastnického poplatku na účet Vzdělávacího institutu ETS:

Výše účastnického poplatku:

Základní výše účastnického poplatku za roční školu je 5.900 Kč.
Členům Církve bratrské poskytujeme při splnění podmínek účasti slevu 1.000 Kč.

Číslo účtu: 2001685098 / 2010 (běžný účet CZK)
Variabilní s.: datum narození ve tvaru RRMMDD
Do zprávy pro příjemce napište své jméno, příjmení a text “BŠ Brno 2023/24”.

Vedoucí sborů mohou zvážit, zda by finančně podpořili studenty BŠ, kteří jsou již aktivně zapojeni do služby.

Storno podmínky

 • Do 31. července je možné se odhlásit. Účastnický poplatek bude vrácen v plné výši.

 • Od 1. srpna již není možné se odhlásit, účastnický poplatek se nevrací. Je možné poslat za sebe náhradníka. Odhlašovaný změnu a jméno nového účastníka oznámí pořadatelům uvedeným níže emailem, náhradník vyplní přihlašovací formulář a do poznámky uvede, za koho se přihlašuje.

 • Biblická škola proběhne za předpokladu minimálního počtu 15 účastníků. S ohledem na práci ve skupinách je kapacita omezena na 30 účastníků.

 • Dojde-li k neuskutečnění biblické školy ze strany ETS, účastnický poplatek se vrací v plné výši.

Kontakt na pořadatele

V případě jakýchkoliv dotazů, příp. změn v přihláškách kontaktujte pořadatele:

ETS – Miloš Poborský: milos.poborsky@etspraha.cz
JM seniorát CB – Petr Dvořáček: petr.dvoracek@cb.cz

Kredit / Audit

Předměty splněné formou studia Kredit lze uznat při studiu ETS–VOŠ:

 • Při studiu formou Audit (náslech) se student účastní výuky, ale není vázán žádnými dalšími povinnostmi, tj. např. nemusí odevzdávat domácí úkoly.

 • Kredit znamená, že student splní požadavky učitele na uzavření předmětu jako při studiu ETS–VOŠ. V případě, že biblická škola nepokryje celou šíři látky probírané během standardní výuky ve VOŠ, může učitel zadat úkoly nad rámec výuky v biblické škole. Takto získaný kredit lze uznat (zpětně až 10 let) do studia ETS–VOŠ, nebo do studia programu Sborový pracovník.