Osoba :: PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS.

Profil

Dalimil Staněk je ordinovaným kazatelem Církve bratrské, psychologem a učitelem. Je absolventem programu teologie na ETS (2009) a jednooborové psychologie na katedře Psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého (2013). V letech 2012–2019 učil pastoraci na VOŠ Dorkas v Olomouci, a od roku 2013 učí i na ETS. Na prvním kazatelském místě působil v Olomouci a od roku 2020 je kazatelem a správcem sboru CB ve Zlíně. Služby psychologického poradenství poskytoval v poradně ENGANIM pod Diakonií Církve bratrské. Řadu let působil jako člen Dorostového odboru a Dorostové unie a věnuje se práci s dorostem a mládeží.

Na odborném poli psychologie se věnoval tématům vývojové psychologie, duchovního vývoje, duchovní krize a mezilidského odpuštění. Přednáší na pestrou škálu témat týkajících se lidského vývoje, pastoračních oblastí, mezilidských vztahů a duchovních témat.

Publikace

  • Staněk, D. (2017). Práce s odpuštěním v rámci psychoterapeutického procesu. PsychoSom, 15(4), 282-292.
  • Staněk, D. (2019). Vývojové aspekty odpuštění. Psychologie a její kontexty, 10(1), 17-37.

Vyučované předměty

Calendar Kalendář

Pastorace 1 ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2014/2015 :: denní
ZO 2013/2014 :: dálková
ZO 2011/2012 :: denní
ZO 2011/2012 :: dálková
Sexualita ZO 2021/2022 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Pastorace 2 ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
LO 2015/2016 :: ---
ZO 2014/2015 :: denní
ZO 2013/2014 :: dálková
ZO 2011/2012 :: denní
ZO 2011/2012 :: dálková
Zdravé a nezdravé zakoušení ztráty LO 2018/2019 :: ---
Psaní absolventské práce 1 LO 2015/2016 :: denní
ZO 2011/2012 :: dálková
Psaní absolventské práce 2 ZO 2016/2017 :: denní
LO 2011/2012 :: dálková
Psaní absolventské práce 4 LO 2016/2017 :: denní
LO 2012/2013 :: dálková
Psaní absolventské práce 3 LO 2016/2017 :: denní
ZO 2012/2013 :: dálková
Odpuštění jako nástroj pastorace LO 2017/2018 :: ---
Stud jako pastorační problém LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2016/2017 :: dálková
Krizová intervence ZO 2020/2021 :: denní
Religionistický seminář ZO 2021/2022 :: denní
Tematický seminář k absolventské práci 1 ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Pastorační soustředění LO 2021/2022 :: dálková

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184