Osoba :: Mgr. Ester Miffková

Fotka_ester

Člen katedry:

Profil

Ester Miffková

Vystudovala sociální práci a sociální politiku na univerzitě v Hradci Králové. Absolvovala kurz typologie MBTI se zaměřením na užití v pedagogice, dále kurzy individuálního plánování a krizové intervence. Své zkušenosti nasbírala v Teen challenge v práci s dětmi, dělala ergoterapeutku v domově důchodců pro nemocné Alzheimerem a dále v nízkoprahovém centru pro mládež. Je matkou 4 dětí a členkou CB Soukenická.

Vyučované předměty

Calendar Kalendář

Úvod do sociální patologie ZO 2019/2020 :: denní
Filozofie a etika v sociální práci ZO 2019/2020 :: denní
Úvod do sociální práce ZO 2019/2020 :: denní
Teorie sociální práce ZO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Metody sociální práce ZO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Přístupy v sociální práci ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Sociální výzkum v praxi ZO 2019/2020 :: dálková
Metody sociálního výzkumu ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184