Osoba :: Mgr. Ester Miffková

Profil

Ester Miffková

Vystudovala sociální práci a sociální politiku na univerzitě v Hradci Králové. Absolvovala kurz typologie MBTI se zaměřením na užití v pedagogice, dále kurzy individuálního plánování a krizové intervence. Své zkušenosti nasbírala v Teen challenge v práci se závislými, dělala ergoterapeutku v domově důchodců pro nemocné Alzheimerem a dále v nízkoprahovém centru pro mládež. Nyní pracuje jako sociální pracovnice v Cestě domů. Je matkou 4 dětí a členkou CB Soukenická.

Přirozeným důsledkem setkávání se s Boží láskou je potřeba předávat ji dál a praktická pomoc je takovým předáváním. Není to sice jediný úkol církve, ale jeden z nejdůležitějších.

Vyučované předměty

Calendar Kalendář

Pastoračně sociální řešení hraničních životních situací LO 2020/2021 :: dálková
Úvod do sociální patologie ZO 2021/2022 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
Filozofie a etika v sociální práci ZO 2021/2022 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
Aplikovaná filozofie a etika sociální práce ZO 2021/2022 :: dálková
LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Praxe průběžná úvodní 1 PSP ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Praxe průběžná specializační 1 PSP ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Praxe souvislá v sociální práci ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Tématický seminář k absolventské práci ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: dálková
Příprava absolventské práce ZO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Praxe souvislá specializační v sociální práci ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
Úvod do sociální práce ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Teorie sociální práce ZO 2021/2022 :: dálková
LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Metody sociální práce LO 2021/2022 :: dálková
LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Přístupy v sociální práci ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Specifické oblasti v sociální politice LO 2020/2021 :: denní
Sociální výzkum v praxi LO 2019/2020 :: denní
Metody sociálního výzkumu ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Etika práce s klientem ZO 2020/2021 :: denní
Sociální patologie: seminář LO 2019/2020 :: denní
Tematický seminář k absolventské práci 1 ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Tematický seminář k absolventské práci 2 LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184