Osoba :: prof. Pavel Hošek, Ph.D.

Profil

Místem jeho studia byla nejprve VOŠ misijní a teologická, pak IBTS. Doktorát obhájil na UK Evangelická teologická fakulta v roce 2002: Lewis a hodnota náboženství. V letech 1999-2000 pracoval jako redaktor nakladatelství Návrat domů. Je ordinovaným kazatelem Církve bratrské. Na UK Evangelická teologická fakulta se také habilitoval (2006), téma: Předpoklady mezináboženského dialogu; od roku 2008 vede katedru religionistiky.

Na semináři vyučuje od roku 2001. Od roku 2002 je vedoucím katedry Systematické teologie a od roku 2008 také katedry Filozofie a religionistiky.

Výběr z publikační činnosti:

  • A bohové se vracejí: proměny náboženství v postmoderní době. Jihlava: Mlýn, 2012.
  • Cesta ke kořenům : odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010.
  • Hermeneutické předpoklady teologie náboženství Hanse Kunga, in Hans Kung, teolog na hraně, Dingir, Praha, 2008, str. 31-63.
  • Bohoslužba jako vstup do Boží přítomnosti?, Theologia vitae 2/2008, ISSN 1803-4829.
  • Wilfred Cantwell Smith: vědec a reformátor, in Na cestě k porozumění jinému. Teologie, religionistika a mezináboženský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe, Dingir, Praha, 2008.
  • Na cestě k dialogu. Křesťanská víra v pluralitě náboženství. Praha: Návrat domů. 2005.  204 s.
  • Towards a public theology of religious pluralism, European Journal of Theology, I. 2005, str. 27-36.
  • C.S. Lewis. Mýtus, imaginace a pravda. Praha : Návrat domů. 2004. 101 s.

Vyučované předměty

Calendar Kalendář

Systematická teologie 1 ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2012/2013 :: ---
Religionistika 1 LO 2010/2011 :: denní
LO 2009/2010 :: denní
LO 2008/2009 :: denní
Teologie náboženství LO 2020/2021 :: dálková
LO 2016/2017 :: dálková
LO 2014/2015 :: dálková
LO 2009/2010 :: denní
LO 2008/2009 :: dálková
LO 2008/2009 :: denní
LO 2006/2007 :: denní
Křesťanská etika 2 LO 2001/2002 :: denní
Religionistika 2 ZO 2014/2015 :: dálková
ZO 2008/2009 :: denní
Religionistika 3 LO 2009/2010 :: denní
LO 2008/2009 :: dálková
LO 2008/2009 :: denní
Systematická teologie 2 LO 2008/2009 :: denní
LO 2001/2002 :: denní
Systematická teologie 3 LO 2008/2009 :: denní
Psaní absolventské práce 4 LO 2010/2011 :: dálková
LO 2009/2010 :: denní
LO 2009/2010 :: dálková
Úvod do studia teologie ZO 2002/2003 :: denní
Psaní bakalářské práce 3 ZO 2010/2011 :: denní
Psaní bakalářské práce 4 LO 2010/2011 :: denní
Systematická teologie: přehled 1 ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2017/2018 :: dálková
Náboženství v religionistickém bádání ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2016/2017 :: dálková
Religionistika: světová náboženství LO 2021/2022 :: dálková
LO 2019/2020 :: dálková
ZO 2016/2017 :: dálková
LO 2012/2013 :: ---
Religionistika: nové náboženské směry ZO 2021/2022 :: dálková
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2016/2017 :: dálková
Systematická teologie: přehled 2 LO 2021/2022 :: dálková
LO 2018/2019 :: dálková
LO 2017/2018 :: dálková
Systematická teologie: současná scéna ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní

Účast na projektech

Vliv reformace na církev a dnešek

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184