Lydie Kucová, B.A., M.Th., Ph.D.

Studovala na Mezinárodním baptistickém teologickém semináři v Praze (1996-98) a poté v Londýně (1998-99) a Edinburku (1999-2005). Bakalářský titul získala na Londýnské škole teologie ve spolupráci s Brunel University London. Následovně pokračovala magisterským a doktorandským studiem ve Skotsku, kde na Edinburské univerzitě obhájila v roce 2005 doktorát v oblasti Starého zákona.

Od roku 2007 působí v centru baptistických studií IBTS a od roku 2015 v tandemu s Janem Koukalem jako kazatelka Baptistického sboru Na Topolce. Na ETS vyučuje od roku 2008. V rámci své odbornosti se věnuje starozákonním vědám a biblické hebrejštině. Jejím vedlejším odborným zájmem jsou baptistické dějiny.ˇ

Výběr z publikační činnosti:

  • Kucová, Lydie, „Hospodin – strůjce zkázy i proměny (Zachariáš 14)“ in Obtížné texty starého zákona, Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2016, s. 227-235.

  • Kucová, Lydie, „Novodobé české překlady a textová kritika knih Samuelových“ in Teologická reflexe, 1/2014, s. 5-20.

  • Kucová, Lydie, ‘Pastors in the Dock: The Political Trials of Baptist Ministers in Czechoslovakia in the 1950s’ in A.R. Cross and J.H.Y. Briggs (eds.), Freedom and the Powers: Perspectives from Baptist History, Didcot: Baptist Historical Society, 2014, pp. 127-145. [česky: Kazatelé na lavici obžalovaných: Politické procesy s baptistickými kazateli v Československu v 50. letech 20. století]

  • Kucová, Lydie, Baptists in the Czech Lands in P. J. Lalleman, P. J. Morden and A. Cross (eds.), Grounded in Grace: Essays to Honour Ian M. Randall, Centre for Baptist History and Heritage Series, Oxford: Regent’s Park College, 2013, pp. 85-102. [česky: Baptisté v českých zemích]

  • Kucová, Lydie, ‘Obeisance in the Biblical Stories of David’ in R. Rezetko, T. H. Lim and W. B. Aucker (eds.), Reflection and Refraction: Studies in Biblical Historiography in Honour of A. Graeme Auld, VTSup 113, Leiden: Brill, 2007, pp. 241-260. [česky: Poklona v biblických příbězích Davida]

Akademické CV Lydie Kucová

Vyučované předměty

Účast na projektech

  • Učebnice dobového pozadí Starého zákona