Osoba :: Bc. David Novák, M.Th.

Profil

Vystudoval Evangelikální teologický seminář, Fakultu humanitních studií na UK a Babtist Theological Seminary na University of Wales. Řadu let pracoval jako celocírkevní pracovník s mládeží a poté jako celocírkevní pracovník s pověřením pro misii. Založil křesťanskou misijní outdoorovou organizaci Atleti v Akci. Řadu let působil jako člen Rady CB, v roce 2016 byl zvolen předsedou Rady CB. Podílel se na založení dvou sborů – CB Praha 6 a CB Praha 13. Ve sboru Praha 13 působil několik let jako správce sboru, nyní tento sbor administruje. Publikuje v různých křesťanských periodikách.

Na ETS vyučuje od roku 1999. Publikační činnost:

  • Rady zkušeného ďábla jak zničit církev (KMS) 2020
  • Neobyčejné maličkosti (Návrat Domů) 2018
  • Nebezpečné povolání (KMS) 2018
  • Evangelium (ne)obyčejných (Návrat Domů) 2014
  • Víra ve vírech strachu (Návrat Domů) 2010
  • Rozhovory s Nietzschem (Návrat Domů) 2004
  • Víra ve vírech otazníků (TWR) 2002
  • Víra ve vírech doby (Návrat Domů) 2001
  • Struggling for the Gospel in the Czech Evangelical Environment s. 50 - 56 In: Center Church Europe, Zondervan, Grand rapids, Michigan USA 2012
  • Henri Jozef Michael Nouwen, Theologie Vitae 2010

Vyučované předměty

Calendar Kalendář

Křesťanská etika 1 ZO 2013/2014 :: ---
Filozofie 1 ZO 2015/2016 :: dálková
ZO 2014/2015 :: denní
ZO 2013/2014 :: dálková
ZO 2013/2014 :: denní
ZO 2012/2013 :: denní
ZO 2011/2012 :: dálková
ZO 2010/2011 :: denní
ZO 2009/2010 :: denní
ZO 2009/2010 :: dálková
LO 2008/2009 :: denní
ZO 2008/2009 :: denní
Misiologie ZO 2013/2014 :: denní
ZO 2011/2012 :: denní
Filozofie a etika sociální práce 1 LO 2014/2015 :: dálková
ZO 2013/2014 :: denní
ZO 2012/2013 :: dálková
ZO 2011/2012 :: denní
LO 2010/2011 :: dálková
ZO 2010/2011 :: denní
ZO 2009/2010 :: denní
Tělesná výchova LO 2010/2011 :: denní
ZO 2010/2011 :: denní
LO 2009/2010 :: denní
ZO 2009/2010 :: denní
Přehled dějin umění ZO 2008/2009 :: denní
Filozofie 2 LO 2015/2016 :: dálková
LO 2013/2014 :: dálková
LO 2013/2014 :: denní
LO 2011/2012 :: dálková
LO 2010/2011 :: denní
LO 2009/2010 :: denní
LO 2009/2010 :: dálková
LO 2008/2009 :: denní
Filozofie 3 LO 2015/2016 :: dálková
LO 2013/2014 :: dálková
LO 2013/2014 :: denní
ZO 2010/2011 :: denní
LO 2009/2010 :: dálková
ZO 2009/2010 :: denní
Filozofie a etika sociální práce 2 LO 2014/2015 :: dálková
LO 2013/2014 :: denní
LO 2011/2012 :: denní
LO 2010/2011 :: denní
LO 2009/2010 :: denní
LO 2008/2009 :: dálková
Apologetika ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
LO 2013/2014 :: ---
ZO 2010/2011 :: denní
LO 2008/2009 :: denní
Psaní absolventské práce 1 ZO 2014/2015 :: dálková
ZO 2014/2015 :: dálková
ZO 2012/2013 :: dálková
ZO 2010/2011 :: denní
ZO 2009/2010 :: dálková
ZO 2009/2010 :: dálková
Psaní absolventské práce 2 LO 2014/2015 :: dálková
LO 2014/2015 :: dálková
LO 2012/2013 :: dálková
LO 2012/2013 :: dálková
LO 2009/2010 :: dálková
LO 2009/2010 :: dálková
Psaní absolventské práce 4 LO 2015/2016 :: denní
ZO 2015/2016 :: dálková
LO 2013/2014 :: dálková
LO 2010/2011 :: dálková
LO 2010/2011 :: dálková
Psaní absolventské práce 3 ZO 2015/2016 :: dálková
LO 2014/2015 :: dálková
ZO 2013/2014 :: dálková
ZO 2010/2011 :: dálková
ZO 2010/2011 :: dálková
Odborná zkouška z filozofie ZO 2010/2011 :: denní
ZO 2009/2010 :: denní
INSPIRO ZO 2011/2012 :: ---
LO 2010/2011 :: ---
LO 2010/2011 :: ---
Pastorální teologie a služba církve: Misiologie ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2016/2017 :: denní
ZO 2015/2016 :: denní
LO 2014/2015 :: denní
Filozofie a etika v sociální práci ZO 2021/2022 :: dálková
LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2016/2017 :: dálková
Homiletika ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Homiletický seminář LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková

Účast na projektech

Konverze - základní křesťanská zkušenost
Spiritualita v materiálním světě
Vliv reformace na církev a dnešek

Články tohoto autora

Stát a národ

Aktuální události v perspektivě filozofie státu a religiozity. Zveřejněno 6. října 2008.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184