Osoba :: Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.

Profil

Své vzdělání získal na UK filozofická fakulta - jednooborová historie (2008). Do výuky církevních dějin na ETS se zapojil v roce 2008.

Výběr z publikační činnosti:

Alois Adlof 150 let. Život–služba–odkaz. Jan Štěpán ed. Praha: Rada Církve bratrské 2012, s. 25-31 a 281-290.

Co nowego może wnieść studium lokalnej kultury religijnej? In XX Ogólnoplolski zjazd historyków studentów. Katowice 2012.

Repräsentative Politik als Beruf. Die tschechischen Mitglieder des Herrenhauses des Reichsrates. In 150 Jahre des moderner Parlamentarismus in Mitteleuropa. Wien: ÖAW, 2012 (v tisku).

Konverze na cestě k moderní době. Změny náboženství, motivy konvertitů a lokální náboženské změny v Čechách 2. pol. 19. st. In Náboženské kultury v Evropě XIX. a XX. století. M. Havelka ed. Praha: 2012 (v tisku).

Formování kulturního mecenátu Josefa Hlávky v souvislosti s komunikačními strategiemi v osobní korespondenci. Studie Národohospodářského ústavu J.Hlávky 1/2011. Praha: NÚJH, 2011. ISBN 978-8086729-626.

Je konverze změnou náboženství, nebo náboženskou změnou? Možnosti a meze historického výzkumu přelomu 19. a 20. století. Střed/Centre 3, 2011, 1, s. 9–38. ISSN 1803-9243.

Polite persuasion in the culture of giving. In Collective and Individual Patronage (Mécénat) and the Culture of Public Giving in the Civil Society. Moderní dějiny – Supplementum 3 (2010). Eds. M. Hlavačka, M. Pokorná, T.W. Pavlíček. Praha: Historický ústav 2010, s. 342–361.

Povolání duchovního v náboženských kulturách v Čechách na sklonku 19. století. In Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780–1918). Eds. Z.R. Nešpor, K. Kaiserová, Ústí n.L.: Albis international, 2010, s. 160–180.

Politicum a martýrium v nejdelším trestním procesu 1. světové války (Stylizace a strategie během procesu s K.Kramářem). In Karel Kramář (1860–1937). Život a dílo. Moderní dějiny – Suplementum 2 (2009). Eds. J. Bílek, L. Velek. Praha: Historický ústav AV ČR, 2009, s. 344–366.

Vyučované předměty

Calendar Kalendář

Církevní dějiny 1 ZO 2014/2015 :: dálková
ZO 2014/2015 :: denní
LO 2013/2014 :: ---
ZO 2013/2014 :: denní
ZO 2010/2011 :: denní
ZO 2008/2009 :: denní
Ekumenická eklesiologie LO 2016/2017 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
LO 2010/2011 :: dálková
Dějiny dogmatu LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
LO 2016/2017 :: dálková
Liturgika LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
LO 2015/2016 :: ---
LO 2013/2014 :: ---
ZO 2013/2014 :: dálková
ZO 2011/2012 :: dálková
LO 2008/2009 :: ---
Církevní dějiny 3 ZO 2016/2017 :: denní
LO 2014/2015 :: dálková
ZO 2010/2011 :: denní
Církevní dějiny 2 LO 2014/2015 :: dálková
LO 2014/2015 :: denní
LO 2013/2014 :: denní
LO 2010/2011 :: denní
LO 2010/2011 :: dálková
LO 2008/2009 :: denní
Němčina 2 LO 2012/2013 :: dálková
LO 2012/2013 :: dálková
Němčina 3 LO 2014/2015 :: dálková
LO 2012/2013 :: dálková
Dějiny starověké církve ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2017/2018 :: denní
ZO 2016/2017 :: denní
ZO 2016/2017 :: dálková
Dějiny reformace ZO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
LO 2016/2017 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
Dějiny středověké církve LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
LO 2017/2018 :: denní
LO 2016/2017 :: dálková
Církve a jejich eklesiologie v novověku LO 2018/2019 :: dálková
LO 2017/2018 :: denní
Příprava absolventské práce ZO 2019/2020 :: denní
Tematický seminář k absolventské práci 1 LO 2018/2019 :: denní
Tematický seminář k absolventské práci 2 LO 2018/2019 :: denní

Účast na projektech

Konverze - základní křesťanská zkušenost

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184