Vzdělávací institut ETS

Vzdělávací institut ETS – co si pod tím mám představit?

Jde o nabídku vzdělávacích programů pro jednotlivce, skupiny, sbory, církve i organizace ziskové či neziskové. Tyto programy nejsou standardní součástí denního či dálkového studia VOŠ, ale jsou „šité na míru“ potřebám jednotlivých zájemců. Máme připravenou bohatou nabídku, pokrývající různé oblasti práce v církvi, neziskové organizaci či firmě. Zaměřujeme se ale také na osobnostní růst, nabízíme kurzy pro veřejnost v rámci celoživotního vzdělávání a další poradenské služby.

Jaké certifikáty je možné získat?

U kurzů akreditovaných MPSV získáte příslušné osvědčení MPSV.

Pokud splňujete podmínky předchozího odborného vzdělání, získáte certifikát podle § 114 školského zákona o absolvování odborného kurzu, kurzu jednotlivého předmětu nebo jiných ucelených částí učiva nebo pomaturitního specializačního kurzu.

V ostatních případech platí, že pokud absolvujete některý z kurzů a získáte kredit, případně vystudujete program Sborový pracovník, obdržíte certifikát ETS. Tím můžete jednak prokázat absolvování příslušného kurzu (a tedy i související znalosti), může jej také vyžadovat zaměstnavatel jako doklad o celoživotním vzdělávání. Hodit se vám ale bude i v případě, že se rozhodnete studovat některý z našich dalších studijních programů. Certifikát s logem a uznáním ETS získáte také v případě, že jste absolvovali kurz pořádaný misijní organizací Entrust.


Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184