ETS - Evangelikální teologický seminář

Je seminář pro mě?

Jsme vyšší odbornou školou nabízející studium teologie, sociální práce a pastorace. A k tomu jsme připojili pestrou nabídku Vzdělávacího institutu. Protože naším posláním je duchovně, odborně i prakticky připravovat pro službu v církvi i ve společnosti, studium je určeno všem, kteří se rozhodli prohloubit své znalosti, ať už z důvodů osobních, služebních či pracovních. Zároveň plně respektujeme příslušnost ke kterékoliv křesťanské církvi nebo společenství, resp. žádnou církevní příslušnost. V našem semináři sdružujeme studenty a vyučující z celé ČR i ze zahraničí. Vytváříme tak prostor pro budoucí spolupráci křesťanských služebníků napříč církvemi. Studovat můžete buď formou akreditovaných oborů vyšší odborné školy, nebo můžete využít služeb Vzdělávacího institutu ETS. Více podrobností o škole se dočtete v sekcích Historie, Hodnoty a Poslání.

Kdo mě bude učit?

Většina učitelů pracuje v oboru, který zároveň vyučují. Studentům tedy předávají to, co sami dobře znají a prakticky používají. Jsou mezi nimi zastoupeny všechny generace, muži i ženy a pocházejí z 6 různých církví. Více o vyučujících se dozvíte na stránce jejich profilů, kde se můžete inspirovat jejich příběhy.

Jak se do semináře přihlásit?.

To je jednoduché. Potřebujete jen kontaktovat studijní oddělení ( nebo 731 425 358). Nabídku všech oborů a forem studia najdete v záložkách Škola a Institut. Své služby nabízíme nejen jednotlivcům, ale také organizacím, neziskovkám, sborům i celým církvím. Nicméně pro studium semináře Vám nestačí se pouze rozhodnout, ale také potřebujete ve svém rozhodnutí vytrvat!

…a jak je to s církevní příslušností?

Naším zřizovatelem je Církev bratrská, ale vy, kdo již studujete nebo jste dostudovali, přicházíte z více jak 10 církví a dalších nezávislých společenství. Služby Vzdělávacího institutu nabízíme všem, kterým je blízká evangelikální teologie.

ŠKOLA

Vyšší odborná škola akreditovaná při MŠMT

 • Teologie
 • Pastorace
 • Sociální práce
 • Navazující studium

INSTITUT

Odborné kurzy a celoživotní vzdělávání

 • Pro organizace ziskové i neziskové
 • Pro jednotlivce
 • Pro církve
… HLEDÁTE KONTAKTY A DOKUMENTY
ETS - VOŠTS Adresa, IČO, bankovní účet, mapa i e-mail jsou uvedeny v patě stránek. Jak k nám?
Pastorační a psychologická poradna tel. 734 355 637, více informací zde
Pracovníci a orgány ETS přehled a kontakty najdete zde.
Výroční zprávy najdete zde
Statutární dokumenty schvalované zřizovatelem a Radou ETS [Statut ETS] [Organizační řád ETS], vč. [Organizační schéma ETS].
Soubory ke stažení najdete zde
Media a veřejnost [Otevřít a růst - škola a institut ETS se představují, leták ve formátu pdf] [Logo ETS, formát tif]
Bulletin Dynamis najdete zde

Jak to vše začalo?

Předchůdcem ETS byl Biblický ústav v Kutné Hoře založený v roce 1947. Ten poskytoval zájemcům studium teologie a připravoval je prakticky na povolání kazatele. Ústav zde byl pro všechny zájemce z řad křesťanů bez ohledu na příslušnost ke konkrétní církvi, navíc přijímal studenty ze Slovenska, Polska i dalších slovanských zemí. Komunisté tuto unikátní školu zrušili v roce 1950, kdy si stát v novém zákoně o církvích přisvojil výhradní právo vzdělávat budoucí duchovní.

Co se stalo po listopadu 1989?

Krátce po revoluci (1. září 1990) vznikl Teologický seminář Církve bratrské (TSCB). Ten měl připravovat kazatele a další pracovníky v církvích v pětiletém dálkovém studiu. Nicméně už za necelý rok (1. srpna 1991) zařadilo Ministerstvo školství seminář do sítě škol v ČR, a tak vzniklo státem uznané čtyřleté denní studium.

Jak se tehdy učilo?

Velkým problémem byl po revoluci nedostatek učebnic. Na trhu chyběla česká teologická literatura a vhodné vzdělávací pomůcky. Škola bojovala i s nedostatkem prostor vhodných pro výuku. Teprve za tři roky mohl nastoupit první učitel na plný úvazek.

Otevřelo CB školu i jiným církvím?

Seminář od počátku přijímal uchazeče ze všech evangelikálních denominací. Proto se zřizovatel rozhodl jej k 1. září 1993 přejmenovat na Evangelikální teologický seminář (ETS).

Jaké je postavení semináře dnes?

V roce 1996 se seminář stal Vyšší odbornou školou s teologickým a pastoračním zaměřením (ETS-VOŠT). V září 2006 byla škola zařazena do školského rejstříku jako školská právnická osoba Evangelikální teologický seminář – Vyšší odborná škola teologická a sociální (ETS-VOŠTS). Od roku 2006 ETS nabízí ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze vysokoškolské studium v oboru pastorační a sociální práce. Škola je také členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která sdružuje školy poskytující vysoce kvalitní vzdělání v tomto oboru.

Kdo stál v čele školy?

Kde se vlastně učilo?

Na začátku se vyučovalo v pronajatých prostorách sboru Církve bratrské v Praze 1. Jak se seminář vyvíjel, narazil zde na malý počet učeben pro studenty, chyběly místnosti pro učitele i administrativní pracovníky. Nebylo možné zde umístit knihovnu, ke studiu tolik důležitou, a v neposlední řadě bylo potřeba začít některé studenty ubytovávat. Vedení semináře se tak rozhodlo pro stavbu vlastní budovy o čtyřech podlažích, ve kterých využívá od září 1999 celkem 954 metrů čtverečních plochy. Budova je součástí komunitního centra Chvaly v Praze 9 – Horní Počernice.

Jaké je poslání semináře?

Naše motto „Vzděláváme – pomáháme měnit životy‟ vyjadřuje naše poslání: Duchovně, odborně i prakticky připravovat pro službu v církvi i ve společnosti. Na tomto poslání pracují společně studenti, vyučující i přátelé semináře z ČR i ze zahraničí.

Čím se odlišujete od ostatních škol?

Máme přes 28 let zkušeností z praxe i z výuky. Ty dokazují, že pro práci s lidmi je třeba usilovat nejen o vzdělání a získání potřebných dovedností. Proto vedeme studenty k osobnímu rozvoji, aby se stali nejen skutečnými odborníky nebo profesionály, ale především moudrými lidmi, kteří jsou schopní pozitivně ovlivňovat osudy ostatních kolem sebe.

K jakým hodnotám se seminář hlásí?

Naše klíčové hodnoty vyvěrají ze vztahu s živým Kristem a z úcty k Písmu svatému. Jsou to především:

 • respekt,
 • otevřenost,
 • náročnost,
 • služba,
 • osobní růst,
 • praktičnost.

Navazujeme v nich na české historické osobnosti, jakými byli Karel IV., Jan Hus a Jan Amos Komenský. Budujeme společenství, které je charakterizováno vzájemnou důvěrou mezi studenty i ve vztahu s vyučujícími. Našimi hodnotami sloužíme církvím a jejich potřebám. Zároveň se k nim snažíme motivovat i sekulární společnost. Při své práci klademe důraz na osobní růst, zralost každého jednotlivce, poznávání Boha, sebe sama i druhých.

Jaký teologický směr seminář následuje?

Při své práci se řídíme vyznáním Evropské evangelikální aliance a přijímáme zásady světového evangelikálismu, tak jak je vyjadřují dokumenty Lausannského hnutí.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184