Osoba :: ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Profil

Původní vzdělání získal na UK Evangelická teologická fakulta v roce 1974. Jako ordinovaný kazatel a člen vedení Církve bratrské se významně podílel na zakládání teologického semináře po roce 1989. Doktorský titul získal na UK HTF v roce 2004 - Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie: Aktivity Světové rady církví. Je znám pro své ekumenické aktivity. Na odborném poli se soustředí na otázky misiologie a její role na teologických školách v České republice.

Na ETS vyučuje od jeho založení v roce 1991.

Publikační činnost:

  • Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie. Brno: Pontes Pragenses č. 41, 2006.
  • Autorita Bible. Evangelikální fórum. Sborník Sdružení evangelikálních teologů. Praha 1999.
  • A response to Paul Negrut: Church and Mission: an Eastern Perspektive. Transformation, vol. 16, No. 1 1999.
  • Dynamika života církve: Poznámky k praktické eklesiologii. Studijní texty ETS. Praha: Dingir 1998.

Vyučované předměty

Calendar Kalendář

Pastorální teologie ZO 2011/2012 :: dálková
LO 2010/2011 :: denní
LO 2009/2010 :: denní
ZO 2009/2010 :: dálková
LO 2008/2009 :: denní
Praktická eklesiologie LO 2011/2012 :: dálková
ZO 2010/2011 :: denní
ZO 2009/2010 :: denní
ZO 2009/2010 :: dálková
ZO 2008/2009 :: denní
ZO 1992/1993 :: denní
Liturgika LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
LO 2015/2016 :: ---
LO 2014/2015 :: denní
ZO 2013/2014 :: dálková
ZO 2011/2012 :: dálková
LO 2010/2011 :: denní
LO 2009/2010 :: denní
LO 2009/2010 :: dálková
LO 2008/2009 :: dálková
LO 2008/2009 :: denní
LO 2008/2009 :: ---
Misiologie ZO 2011/2012 :: dálková
ZO 2010/2011 :: denní
ZO 2010/2011 :: dálková
ZO 2010/2011 :: denní
LO 2009/2010 :: dálková
ZO 2009/2010 :: denní
ZO 2008/2009 :: denní
Homiletika 1 ZO 2010/2011 :: dálková
ZO 2008/2009 :: dálková
Řízení sborové práce LO 2009/2010 :: denní
ZO 2009/2010 :: dálková
LO 2008/2009 :: denní
Homiletika 2 LO 2010/2011 :: dálková
LO 2008/2009 :: dálková
Biblická interpretace LO 2016/2017 :: ---
Psaní absolventské práce 1 ZO 2016/2017 :: denní
LO 2014/2015 :: denní
ZO 2012/2013 :: dálková
ZO 2010/2011 :: denní
ZO 2010/2011 :: dálková
ZO 2009/2010 :: denní
ZO 2009/2010 :: denní
Psaní absolventské práce 2 LO 2014/2015 :: dálková
LO 2010/2011 :: dálková
LO 2009/2010 :: denní
LO 2009/2010 :: denní
Psaní absolventské práce 4 LO 2011/2012 :: dálková
LO 2010/2011 :: dálková
LO 2010/2011 :: denní
Psaní absolventské práce 3 LO 2014/2015 :: dálková
ZO 2011/2012 :: dálková
ZO 2010/2011 :: denní
Úvod do studia teologie ZO 1997/1998 :: denní
Pastorální teologie a služba církve: Misiologie ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2015/2016 :: dálková
ZO 2013/2014 :: dálková
Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2017/2018 :: denní
LO 2015/2016 :: denní
ZO 2015/2016 :: dálková
LO 2014/2015 :: denní
ZO 2013/2014 :: dálková
ZO 2013/2014 :: denní
Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie ZO 2019/2020 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
LO 2015/2016 :: denní
LO 2013/2014 :: dálková
Využití křesťanských duchovních zdrojů v sociální práci ZO 2014/2015 :: ---
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2017/2018 :: dálková
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2017/2018 :: dálková
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T LO 2018/2019 :: dálková
LO 2017/2018 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T LO 2018/2019 :: dálková
LO 2017/2018 :: dálková
Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T LO 2018/2019 :: dálková
LO 2017/2018 :: dálková
Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2017/2018 :: dálková
Praxe souvislá TPČ-T LO 2018/2019 :: dálková
LO 2017/2018 :: dálková
Praxe souvislá kazatelská TPČ-T LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: dálková
LO 2017/2018 :: dálková
Tematický seminář k absolventské práci 1 ZO 2019/2020 :: dálková
Tematický seminář k absolventské práci 2 ZO 2019/2020 :: dálková

Účast na projektech

Církev a komunita
Konverze - základní křesťanská zkušenost
Liturgika - Bohoslužba sjednocující či rozdělující
Spiritualita v materiálním světě
Vliv reformace na církev a dnešek

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184