Projekt :: Církev a komunita

CÍRKEV A KOMUNITA

Termín: úterý 8. až středa 9. listopadu 2011

Podrobný program - kliknout zde

Místo: Sbor Církve bratrské v Praze 1, ul. Soukenická 15

Konferenci připravuje katedra sociální práce na ETS, kterou vede doc. PhDr. Slavomír Krupa, Ph.D.. Ten o konferenci pověděl:

Prvotná cirkev bola z teologicko-sociálneho pohľadu duchovná komunita, ktorá modelovala duchovné a sociálne charakteristiky cirkvi pre nasledujúce storočia až po súčasnosť a má ekleziologický a eschatologický význam (prvá téma). Cirkev je ale tiež duchovná komunita, ktorá žije v širokej sociálnej komunite spoločnosti a podobne ako prvotná cirkev aj súčasna cirkev nevyhnutne interaguje so sociálnym prostredím v celosvetovom, európskom, štátnom, regionálnom prostredí je týmto prostredím bezprostredne ovplyvňovaná a ovplyvňuje prostredie…(druhá téma) Tretím posledným tematickým okruhom konferencie sú konkrétne služby cirkvi, ktoré ponúka cirkev pre prostredie v ktorom žije. Pri všetkých troch témach vystupujú do popredia mnohé otázky (otázky môžu byť konkretizované pre každú tému), ktoré si prednášatelia a účastnícu budú klásť a skúmať v teologickom, biblickom a prakticko-aplikačnom kontexte.

Cena: 500 Kč

  • Platby za konferenci se hradí na účet ETS (v patě stránky). Jako variabilní symbol použijte prvních šest číslic svého rodného čísla (tj. datum narození).
  • Účast pouze na prvním dnu: 300 Kč
  • Účast pouze na druhém dnu: 200 Kč
  • Účast na jedné přednášce: 60 Kč
  • SLEVA: Pro studenty teologických a sociálních škol po předložení indexu sleva 50%!

Přihlášení účastníci obdrží hlavní referáty v předstihu elektronicky.

[ETK 2011, vnitřní strana s programem]</div>

[ETK 2011, English program with map]</div>

Dvoudenní konference určená pro:

  • pracovníky a vedoucí v sociálních službách
  • starší, sborové pracovníky, kazatele, pastory, vedoucí křesťanských služeb.

Církev tíhne k životu v ghettu, přitom její podstatou je společenství, koinónia. Konference reflektuje důležitost a dynamiku vnitřního společenství církve (sboru) a vidí ho v kontextu komunity obce nebo města. To vše s ohledem na komunitní sociální služby. Konferenci připravuje katedra sociální práce.</div>

Zajímavý přehled Evangelikálních teologických konferencí od roku 1990 najdete zde.


 

Přemýšlím nad tím, co napsat, a kladu sám sobě otázku: „K čemu všemu to je – proč?“ Sním o tom, že jednou třeba budu takový starý pán, co se na lidi kolem sebe dívá s láskou a porozuměním, pán, který se nevnucuje, ale pozorně naslouchá, umí pak poradit a jeho slova mají váhu. Možná naivní představa, ovšem měl jsem možnost s takovými se setkat, dokonce vstoupit do osobního rozhovoru. Proč tedy? Je to otázka, kterou si kladu také jako člověk, který se snaží vést druhé ke Kristu. Proč bychom měli pořádat konference jako je tato a proč bychom na ně měli chodit? Ne, že bych se nějak vyznal, ale když se rozhlédnu po sále, neřekl bych, že je tady moc lidí z Prahy, kdo by to měl mít blíž? K čemu konference, když si můžeme všechno a ještě víc dohledat v knihovnách nebo na internetu? A k čemu všemu to je, když se stejně vrátíme domů, do sborů, do školy, do práce a nezbude čas, síla ani chuť měnit způsoby, jakými svět vnímáme, přijímáme a reagujeme na něj? Možná toto moje tázání vzbudí spousty námitek, ale bojím se, že budou často jenom výmluvami, kterými si ospravedlňujeme svoje „potřeby“ jistého komfortu. Sám sobě se vymlouvám.

Včerejší přednášky, referáty a koreferátky měly, myslím, alespoň jedno společné. Všichni svoje povídání „zavěsili“ na Ježíše Krista nebo na jeho evangelium. Řekněte, jak jinak? Kristus jako jediný argument, motiv, Kristus jako jediný člověk, který může obstát v našem tázání po smyslu a podržet nás v našem tápání s nadějí, že nám skutečně rozumí, že nám opravdu pomůže žít a nejenom vegetovat.

—————————————————————————————————

Co bych si měl z konference odnést? Jak bych měl hodnotit řečníky? V některých ohledech jsem spíše intuitivní, proto nedokážu vysvětlit, proč se mi víc líbil ten a ten řečník, zatímco druhý mě tolik nezaujal. Jestli tomu správně rozumím, pak je to konference především pro ty, kteří jsou zapojeni do služby. Semináře a přednášky by měly být tedy praktické. Což je možná už takové klišé, které kolem sebe slýchávám zas a znova. Souhlasím s tím, přesto si myslím, že bych měl chtít víc. To, co asi nejvíce oceňuji na přednášejícím, je jeho osobní zainteresovanost a srozumitelnost. Mým záměrem není někoho urazit, ale kdybych měl ohodnotit podle těchto měřítek, pak králem prvního konferenčního dne bude Max Kašparů a královnou druhého dne Zuzana Filipková (Pavel Černý podle mého výborně vystihl charakter příspěvku a řečníka – pozitivní přístup a krásný úsměv). Možná se na to dívám špatně, možná je zcela nemístné vůbec takto hodnotit, ale co chci říct je to, že jsem byl překvapený tím, jak člověk s tak širokým záběrem a všemožnými tituly jako je Max Kašparů může promlouvat k tak neotesanému polínku jako jsem já. Přeju si, aby takových, kteří mají schopnost nabídnout nejenom informaci, ale dovézt i k transformaci, bylo v církvi více. Občas se užírám takovou myšlenkou: „Proč se o lidi, jak jsem já, jako jsou moji mladší sourozenci a kamarádi, nikdo nezajímá?“ Sám pro sebe jsem zjistil, že je potřeba si svoje místo na slunci vydupat, a to i v církvi. Je to asi přirozené, já se budu bavit se svým spolužákem a představitel jedné církve se bude bavit s představitelem druhé církve. Jenom tak přemýšlím a uzavírám vyslovením díků všem starším a zkušenějším, kteří mají chuť a odvahu vstupovat do rozhovoru a otevírat svoje srdce mladému a nezkušenému.

 


Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184