Projekt :: ETS a Jižní Súdán

Jižní Súdán je země rozvrácená válkou, sužována chudobou a zdejší křesťané prožili veliké pronásledování ze strany muslimů.

Spřátelení lidé, kteří vyslyšeli prosbu prošli nelehkou cestou a nakonec i organizačními změnami a tuto misii nyní zastřešuje nově založený Spolek pro Jižní Súdán, z.s. (SJS, IČO 04392213, zapsán u Krajského soudu v Ostravě dne 10. září 2015, se sídlem Třebovická 5115, 72200, Ostrava – Třebovice)

  • Předsedou spolku je Ing. Rostislav Staněk M.A., kazatel (CB Česká Třebová), tel.: 602 323 941, e-mail: Rostislav.Stanek@seznam.cz
  • místopředsedou MUDr. Vít Šmajstrla, lékař (KS Ostrava), tel.: 603 272 683, e-mail: bormed1@volny.cz
  • členem rady Rostislav Heczko (CB Elim Písek), tel.: 731 130 885, e-mail: rostislav.heczko@gmail.com
  • sekretářem David Floryk (KS Ostrava), tel.: 733 747 389

DÍLČÍMI PROJEKTY JSOU

PODPORA SIROTČINCE V TORITU

Domov pro sirotky provozuje toritská diecéze episkopální církve. V sirotčinci pracují dobrovolníci z místního sboru, největší finanční položkou je tedy zajistit dětem výživu. To, co je na místní poměry velmi drahé, je pro nás nepatrnou položkou - už pouhý 1 americký dolar zajistí jídlo pro 1 dítě na celý den. Počet dětí v sirotčinci limitován pouze penězi - podaří-li se jich shromáždit více, je sirotčinec schopen přijmout další dítě. Mnohé děti čekají na ulici nebo v domě biskupa Bernarda, až se v sirotčinci uvolní místo..

VZDĚLÁVÁNÍ MÍSTNÍCH KAZATELŮ

Vyučování a formace pastorů a služebníků jihosúdánské církve je prvořadým úkolem naší mise. Přestože súdánští křesťané žijí ve válkou zcela zdevastované zemi, neprosí nás o materiální podporu, ale především o pomoc při vzdělávání svých církevních pracovníků (podobně jako král Šalamoun v 1. Král 3. kapitole). To považujeme za velmi cenné a jsme přesvědčeni, že možnost mít na tomto podíl je výjimečnou milostí a výsadou pro zdejší církev.

V lednu 2016 se uskuteční misijní výjezd za účelem vyučování pastorů a vedoucích nedělních besídek, jelikož církev trpí akutním nedostatkem vedoucích, kteří by byli alespoň trochu vzdělání (uměli číst, měli Bibli a uměli pracovat s textem). Mladí lidé mají většinou mnohem větší vzdělání, než jejich vedoucí. Jejich lidé jsou velmi hladoví po krátkodobém i dlouhodobém studiu.

PODPORA BISKUPA BERNARDA

Biskup episkopální církve Bernard Oringa Balmoi je v současné době klíčovou kontaktní osobou na jihusúdánské straně. Byl to on, kdo při své návštěvě v ČR před několika lety tlumočil prosbu tamní církve o pomoc a podporu z Čech. Je člověkem, které-ho řada z nás osobně zná, je tím, komu důvěřuje církev i státní moc, která jej dokonce pověřila koordinací pomoci uprchlíkům.

Biskup je pro nás také zárukou dodržování smluv mezi českou a súdánskou stranou a kontroly účelného vynakládání prostředků (měli jsme možnost si opakovaně ověřit biskupovu spolehlivost). Proto se stala podpora biskupa součástí naší služby. Předané peníze na platy dvou mladých spolupracovníků (Williama a Betty) umožní provoz biskupovy “kanceláře” (nejde o kancelář v evropském smyslu, spíše o jakýsi pomocný „servisní“ tým jeho nejbližších spolupracovníků či učedníků s cílem biskupovi ulehčit.


Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184